Rusínske knihy


Skoly rusinskeho jazyka favicon

Všetko začalo našimi večernými školami rusínskeho jazyka pre deti a dospelých v roku 2013 a o rok neskôr prenesením výučby rusínskeho jazyka aj do materských škôl. Odrazu sme zistili, že učiteľky nemajú z čoho učiť. Preto sme vydali ako didaktickú pomôcku pre učiteľky rusínskeho jazyka a ich detičky v materských školách a na prvom stupni základných škôl našu prvú knihu: Rusínsky jazyk pre najmenších. Myslíme si, že doteraz táto kniha, vydaná v roku 2014, spĺňa všetky kritériá knihy pre modernú výučbu, v našom prípade materinského jazyka pre najmenších. Potom nám chýbal pracovný zošit k tejto knihe – pre samotné detičky, aby si doň mohli kresliť, hrať hry s učiteľkami, spievať naše pesničky, hovoriť vyčítanky, učiť sa rýmovať po rusínsky a tak sa nenápadne, tvorivo a hravo sa učiť od najmladších liet svoj materinský jazyk, v našom prípade rusínsky jazyk. Chceli sme však obohatiť literatúru aj pre učiteľky základných škôl,a tak sme začali vydávať krásnu literatúru pre rusínske deti, poéziu  i prózu. Minulého roku nás oslovila poézia doteraz nepublikovanej autorky, Danky Kapráľovej a vznikla z toho naša prvá kniha pre dospelých, intímna lyrika. V roku 2018 v našej vydavateľskej činnosti nastalo viacero zvratov. Jedna z našich štatutárok, Hanka Servická, nemala vydaný spevník zo svojich najznámejších piesní, tak sme sa rozhodli spolupracovať na jeho vydaní. Zosnuvší manžel členky nášho OZ Kolysočka – Kolíska, Janky Ljubimovej – PhDr. Vladimíc Ljubimov, zanechal po sebe nesmierne bohatstvo v rukou napísaných hudobných sladbách – klasickej hudby, ale aj aranžmánov rusínskych, ukrajinských, ruských ľudových piesní. A tak sme v roku 2018 okrem lyriky vydali aj dve hudobné knihy. Budeme radi,ak naše knihy obohatia knižničný fond beletristickej a odbornej rusínskej literatúry – svojím obsahom, ale aj svojou formou (grafickým spracovaním, ilustráciami, krásnymi obálkami) a nájdu si mnohých vďačných čitateľov. Budeme radi, ak sa naše knihy budú čítať, používať, ak si ich ľudia budú dokonca kupovať, čím nás podporia v našej ďalšej vydavateľskej činnosti.

Ľuba Kráľová, predsedníčka a štatutárka OZ Kolysočka – Kolíska

Skoly rusinskeho jazyka favicon

Vladimír Ljubimov: Tam, kde Beskydy, Karpaty

Mesto Prešov

Vydanie knihy bolo podporené mestom Prešov sumou 1200 EUR.

Zbornik Ljubimov

Ak Vás názov knihy a autor oslovil, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

na webovej stránke https://www.rusinskyjazyk.sk/#kontakt 


Skoly rusinskeho jazyka favicon

Данієла Капралёва: Серна в нераю
Daniela Kapráľová: Srna v neraji

kult-minor-logoRealizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 2018

Danієla Kapralyova - Srna v Nera Ak Vás názov knihy a autorka oslovila, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

na webovej stránke http://www.rusinskyjazyk.sk/#kontakt  


Skoly rusinskeho jazyka favicon

Миколай Ксеняк: Медвідята на прогулцї
Mikuláš Kseňák: Medvieďatá na prechádzke

logo uvsr
Realizované s finančnou podporou
Úradu vlády SR, Kultúra národnostných menšín, 2016

OZ KOLYSOČKA - KOLÍSKA v Prešove vydalo publikáciu Medvieďatá na prechádzke. Knižka obsahuje rozprávky, básničky, divadelné rozprávky. Knižka je krásne ilustrovaná, milá pre dnešné deti.

Миколай Ксеняк - Medvediky na prechádzke

Ak Vás názov knihy a autor oslovil, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

na webovej stránke https://www.rusinskyjazyk.sk/#kontakt


Skoly rusinskeho jazyka favicon

Юрко Харитун: Нашы співаночкы, як дївчат віночкы
Jurko Charitun: Naše pesničky, sťa dievčat venčeky

kult-doly Logo

Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 2018.

Маю ту честь ппредставити Вам книжку Юрка Харитуна – Нашы співаночкы, як дївчат віночкы, котру сьме выдали в 2018. рoцї. Барз ся тїшу, же ся нам зась подарилo выдати прекрасну книжку нашой народной, теперь жартовной словесности і музичного фолклору зозбераного паном Юрком Харитуном од Стриговця аж по Остурню ці русиньску Завадку в окресі Ґелніця. По книжцї дїтьского словесного фолклору зозбераного паном Юрком Харитуном і ёго мамков в стариньскій долинї сниньского окресу и выданoгo в 2017. рoцї в книжцї Дякую, мамко!, была теперь ёго зберательска робота терітoриалнo овелё ширша і тїшу ся, же в нашій Колысочцї можеме выдати далшу ёго книжку – про Вас, про вшыткых а главнї про учітелькы вечернїх школ – як помічник про їх дідактічну і педаґоґічну роботу. Дякую Евцї Ілковічовій за прекрасны ілустрації ку нашій новій книжцї.

В рoцї 2018 сьме выдали 6 чісел Колысочкы, часoпису про нашы дїти, выдрукована є і реедіція Робочого зошыта ку книжцї Русиньскый язык про найменшых, и выдали сьме нашу першу книжку про дорослых од Данкы Капралёвой, книжку їй інтімнoй поезії – Серна в нераю и двi музычны книжкы, Владїмiра Любiмoва: Там, де Бескiды, Карпаты и Ганкы  Сервiцькoй: Шпiванкы Сервицькей Ганкы.

Люба Кралёва

Naše pesničky – sťa dievčat venčekyKLIKNI NA OBÁLKU A ČÍTAJ:
STIAHNI TU:
 Юрко Харитун – Naše pesničky, sťa dievčat venčeky


Skoly rusinskeho jazyka favicon

Iвета Мелнічакова: З приповідкы світ
Iveta Melničaková: Svet rozprávkový

logo uvsr Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR
Program Kultúra národnostných menšín, 2015

Rozprávkový svet

Ak Vás názov knihy a autorka oslovila, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

na našej webovej stránke https://www.rusinskyjazyk.sk/#kontakt


Skoly rusinskeho jazyka favicon

Гелена Ґіцова – Міцовчінова: Школярик
Helena Gicová – Micovčinová: Žiačik

logo uvsrRealizované s finančnou podporou Úradu vlády SR.
Program Kultúra národnostných menšín, 2015

Helena Gitsova Mitsovchinova-Škôlkár

Ak Vás názov knihy a autorka oslovila, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

na našej webovej stránke https://www.rusinskyjazyk.sk/#kontakt


Skoly rusinskeho jazyka favicon

Крістіна Варшова, Марек  Ґай, Ян Гриб, Марія Ясикова: Русиньскый язык про найменшых
Kristína Varšová, Marek Gaj,  Ján Hríb, Mária Jasiková: Rusínsky jazyk pre najmenších
Марек  Ґай, Крістіна Варшова: Русиньскый язык про найменшых – Робочій зошыт
Marek Gaj, Kristína Varšová:  Rusínsky jazyk pre najmenších – Pracovný zošit

logo uvsr

Rusínsky jazyk pre najmenších.
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR.
Program Kultúra národnostných menšín 2014
Rusínsky jazyk pre najmenších. Pracovný zošit,
1. vydanie, 2015, 2. vydanie, 2018
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR.
Program Kultúra národnostných menšín, 2015, 2018

Občianske združenie Kolysočka – Kolíska, v Prešove, vydáva v roku 2014 prvú publikáciu svojho druhu – rusínsky jazyk pre potreby výučby v materských školách, ale aj v prvých ročníkoch základných škôl, ale aj pre oboznamovanie so slovnou zásobou rusínskeho jazyka v domácom prostredí pre deti predškolského i raného školského veku. Kniha je rozdelená na štyri časti, ktoré kopírujú štyri ročné obdobia. K štyrom ročným obdobiam sa v každej časti viažu adekvátne témy, ktorých je v knihe 23. V každej z nich je uvedená slovná zásoba k téme, ale aj detské veršovanky: básničky adekvátne veku i téme, hádanky, vyčítanky, úlohy pre deti – slovné i maľované, ako i piesne, hry, rozprávky či poučné príbehy pre deti. Kniha má bohatú prílohu – pohybovú realizáciu detských veršov a množstvo detských hádaniek.

Rusínsky jazyk pre najmenších

Ak ťa názov knihy a autori oslovili, môžeš si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

na webovej stránke https://www.rusinskyjazyk.sk/#kontakt


Skoly rusinskeho jazyka favicon

Юрко Харитун: Дякую, мамкo!
Jurko Charitun: Ďakujem, mamka!

logo uvsrRealizované s finančnou podporou Úradu vlády SR.
Program Kultúra národnostných menšín, 2017

 Yurko Haritun - Ďakujem, MAMMOKO!

KLIKNI NA OBÁLKU A ČÍTAJ:
STIAHNI TU:  Юрко Харитун – Ďakujem, Mamko!


Skoly rusinskeho jazyka favicon

Zdieľajte a odporúčajte knihy vaším známym a priateľom

Ľuba KráľováKnihy