Webstránka rusinskyjazyk.sk

Branko Uncategorized

Krásny rusínsky jazyk si zasluhuje podporu. Mnoho Rusínov sa nehlási k rusínskej národnosti, mnoho Rusínov neučí svoje deti po rusínsky. Existujú však rusínske organizácie, mnohé z nich neziskové ako naša OZ Kolysočka-Kolíska, ktoré si pôvab rusínskeho jazyka uvedomujú, a ktoré rusínsky jazyk aktívne a úspešne podporujú. Iniciatíva večerných škôl je jednou z takých aktivít, a v tomto článku ponúkame popis toho, ako rusínsky jazyk podporí nová webstránka rusinskyjazyk.sk.

Rusinskyjazyk.sk ako interaktívny uzol

Rusinskyjazyk.sk bude slúžiť ako komunikačný uzol pre všetky informácie súvisiace s Večernými školami spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých. Cez interaktívne funkcie ako možnosť prihlásenia na hodiny a možnsoť podpory škôl, ako aj cez komentáre a návrhy, bude táto stránka miestom pre dvojsmernú komunikáciu. Webstránka rusinskyjazyk.sk je ďalej uzlom preto, lebo OZ Kolysočka-Kolíska využíva viaceré kanály, a tie potrebujú byť jednotné. Osobný kontakt, organizovanie podujatí, a vysoký stupeň zapojenia do rusínskeho diania sú tými hlavnými. Dôraz kladieme aj na Facebook – ako sa môžte dočítať nižšie. Táto stránka bude centrálnym miestom, na ktorom nájdete spoľahlivé informácie v prehľadnej forme.

Hodnota webu rusinskyjazyk.sk pre návštevníkov i organizátorov

iniciatorky stranky rusinskyjazyk.sk

Návštevníkom poskytne rusinskyjazyk.sk aktuálne informácie a funkcie pre uľahčenie navštevovania. Budeme napríklad aktualizovať zoznam škôl. Aby si každý našiel tú najdostupnejšiu, vytvorili sme mapu Slovenska s polohami všetkých 25 škôl. Na rovnakej podstránke je potom zoznam škôl s menami učiteliek a rozvrhmi pre aktuálne obdobie, ako aj stručný zoznam škôl a fotogaléria pre obdobia minulé. Pre zjednodušenie procesov je ďalej na stránke možné prihlásiť sa na hodiny v konkrétnej škole, alebo konkrétnu školu podporiť. Pravidelne  budeme aktualizovať i informácie o OZ Kolysočka-Kolíska, jej vzniku, a kontaktných údajoch. Toto OZ aktívne prispieva k rusínskemu dianiu a večerné školy rusínskeho jazyka sú len jednou z aktivít. Poskytneme aj informácie o metodických seminároch pre tých, ktorý by rusínsky jazyk chceli vyučovať – vo forme Google kalendáru, ktorý sa dá ľahko zdieľať a pridať do vlastného účtu Google. Zatiaľ poslednou funkciou stránky bude tento blog, kde sa návštevníci budú môcť dočítať o rusínskom dianí a podujatiach. V závislosti na dostupnosti dobrovoľníkov plánujeme mesačné príspevky, a ak máte záujem zapojiť sa a osobne prispieť článkom, neváhajte nás kontaktovať. Organizátorom škôl rusínskeho jazyka táto stránka poskytne hodnotu tým, že im ušetrí prácu. Cieľom je uľahčenie a zrýchlenie komunikácie žiakov s centrálou, čím sa uľahčí ich rast a rozšírenie do viacerých miest. V prostredí neziskovej organizácie, a hodín vyučovaných zadarmo, má zefektívňovanie spôsobu práce vysokú prioritu. I to je jeden z dôvodov, prečo sme vybudovali všetky funkcie spomenuté vyššie. Mysliac na všetkých, ktorým je rusínsky jazyk blízky, staviame túto stránku na princípe jednoduchosti. Na rusinskyjazyk.sk nebudeme mať nič, čo nie je relevantné, ale ani o nič menej než to, čo treba aby stránka bola naozaj užitočná a ľahko sa používala.

Facebook v spojení s rusinskyjazyk.sk

OZ Kolysočka-Kolíska má na Facebooku aktívnu, denne akualizovanú stránku. Väčšinu obsahu tvoria školy rusínskeho jazyka, a ďalšiu časť iné aktuálne rusínske dianie. Táto platforma sa nám osvedčuje hlavne ako médium pre rýchle informovanie o aktuálnom živote škôl a krokoch v ich rozvoji. Rusínsky jazyk je na našom Facebooku používaný často, či vlastne viac než slovenský, a to v azbuke i latinke.

Výzva na spoluprácu na tvorbe webu rusinskyjazyk.sk

rozhranie pre tvorbu rusinskyjazyk.sk

Podnet na tvorbu stránky rusinskyjazyk.sk dala PhDr. Ľuba Kráľová, PhD, štatutárka a spoluzakladateľka OZ Kolysočka-Kolíska. Úloha to nebola ľahká, keďže prostriedky tejto neziskovej organizácie sú limitované, a takéto projekty stoja nemálo eur. Ľuba Kráľová je ale skúsená, a pre rusínsky jazyk zapálená, a na vytvorenie sa podujal jej syn Branko Kráľ. Ten momentálne žije v Colorade a pracuje v sfére internetového marketingu. Stránka je vďačným a rozmanitým projektom, no aj projektom veľkým, a preto neprestajne hľadáme ľudí, ktorý by chceli prispieť svojim časom a úsilím. V spolupráci sme veľmi flexibilní a vďační budeme za každého so znalosťami jednej alebo viacerých z týchto oblastí – fotografia, foto-editovanie, žurnalistika, tvorba webstránok, marketing na sociálnych sieťach, SEO, webhosting, a ďalšie. Z vlastnej skúsenosti môžme povedať, že podieľanie sa na rusinskyjazyk.sk vám prinesie bohaté skúsenosti a jedinečné nové známosti. V prípade záujmu pošlite email na [email protected].

Plány do budúcna

Usilujeme o to, aby táto stránka mala vysokú návštevnosť a užitočnosť. Konkrétne príklady toho, čo máme v pláne do budúcna, je jazykové okienko pre rusínsky jazyk, a veľká časť obsahu v rusínskom jazyku. Chceme aj, aby stránka bola tvorená rusínskou komunitou, a aby každý Rusín mohol s hrdosťou povedať, že stránka je prínosom pre jeho či jej materský jazyk. Kontaktujte nás vždy s návrhmi, spätnou väzbou, alebo návrhom spolupráce.

Zdieľať článok


 

BrankoWebstránka rusinskyjazyk.sk