Aktivity OZ Kolysočka-Kolíska

Rusínska škôlka

1.9.2021 sme otvorili prvú rusínsku materskú školu v Prešove.
Prihláste k nám svoje deti, ak ste Rusíni a chcete, aby Vaše deti s nami
hovorili po rusínsky.

Večerné školy Rusínskeho jazyka

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých
vo viacerých obciach po celom Slovensku.

Publikačná činnosť

Všetko začalo našimi večernými školami rusínskeho jazyka pre deti
a dospelých v roku 2013 a o rok neskôr prenesením výučby rusínskeho
jazyka aj do materských škôl.

OZ Kolysočka-Kolíska

V kolíske sa ľudský život začína, v OZ Kolysočka-Kolíska sa pokúsime
obrodiť život rusínskeho národa ako starého európskeho národa navrátením
k ochote vzdelávať sa vo svojom rodnom jazyku.

Máte otázky? návrhy?
Kontaktujte nás.

Centrála:
Oz Kolysočka-Kolíska
Solivarská 70
08005 Prešov, Solivar
Kontatná osoba: Ľuba Kráľová

Naši partneri