NEZISKOVÁ VÝUČBA


Žiaci v našich školách sa učia krásny rusínsky jazyk v priateľskom, dobrovoľníckom prostredí neziskového občianskeho združenia. Pridajte sa aj vy.

Večerné školy spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých sú organizované pre žiakov všetkých vekových kategórií a národností – výučba je zadarmo a vítaný je každý. Finančné náklady sú hradené z verejných projektov a príspevkov vyzbieraných cez túto stránku, za vynaložený čas a energiu možno ďakovať dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom s vášňou pre rusínsky jazyk. Organizáciou zastrešujúcou a zakladajúcou školy rusínskeho jazyka je OZ Kolysočka-Kolíska.

Ani najlepšie zákony a menšine naklonená politika nemôžu byť úspešné tam, kde chýba dostatok vôle pretrvať ako svojbytný etnický celok, hovoriaci vlastnou rečou”, podčiarkuje našu koncepciu a vášeň pre rusínsky jazyk spoluzakladateľka PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.

ZOZNAM ŠKÔL


[wpgmza id="1"]

Adresy a učiteľky – Večerné školy rusínskeho jazyka 2018


Iniciatíva má výbornú odozvu a pre rok 2018 organizujeme 22 škôl s 27 triedami. Učí 24 učiteliek. Pod jednotlivými názvami miest nájdete informácie adresách a učiteľkách pre druhý polrok roku 2018.

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ Gerlachov 5, 086 04 Kružlov, tel. kontakt: 054/4795102

 • Učiteľka: Mgr. Mária Štraussová, riaditeľka školy
Večerná škola rusínskeho jazyka v sídle OZ molody Rusyne, Hálova 16, 851 01 Bratislava, mestská časť Petržalka

 • Učiteľka: Mgr. Petra Semancová
 • Utorok, 17:00 – 18:00
Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ulica Třebíčska 13, 066 01 Humenné, č. telefónu: 057 7762663

Dve triedy:

 • Učiteľka: Gabriela Rebejová
 • Učiteľka: Helena Sisková
Večerná škola rusínskeho jazyka v zasadačke Obecného úradu v Oľšavici, 053 73 Oľšavica 21

 • Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., spoluzakladateľka a štatutárka Večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých
Rusinsky jazyk Oľšavica Rusinsky jazyk Oľšavica
Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole s vyučovacím jazykom rusínskym –  на Основній школї Чабины, 067 02 Čabiny 131

 • Učiteľka: Mgr. Mária Jasíková, riaditeľka školy

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ, ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

 • Učiteľka: Mgr. Iveta Melničeková

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, 067 01 Radvaň nad Laborcom 278,

 • Učiteľ: Mgr. Marek Gaj, metodik rusínskeho jazyka
Rusinsky jazyk Radvan nad Laborcom
Večerná škola rusínskeho jazyka v sídle OZ Kolysočka – Kolíska, Solivarská 70, 080 05 Prešov

 • Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., štatutárka OZ Kolysočka-Kolíska
Rusinsky jazyk Presov
Večerná škola rusínskeho jazyka Bajerovce, 082 73 Bajerovce 5

 • Učiteľka: Mgr. Mária Sekeráková
Rusínsky jazyk Bajerovce
Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ v Kalnej Roztoke 169, 067 72 Kalná Roztoka, tel.: 057/7696130, [email protected]

Dve triedy:

 • Učiteľka: PaedDr. Marcela Ruňaninová
 • Učiteľka: Mgr. Mariana Runčáková

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ v Klenovej, 067 72 Klenová 111

 • Učiteľka: Mgr. Emília Štofíková

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ, 067 35 Pčoliné 113, tel.: 057/7695102

 • Učiteľka: Mgr. Vlasta Morochovičová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ, ul. Študentská 1446/9, 069 01 Snina

 • Učiteľka: Mgr. Kristína Krupová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ P.O. Hviezdoslava v Snine, ul. Hviezdoslavova 985/20, 069 01 Snina

 • Učiteľka: Mgr. Ľubica Belková

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ul. Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina

 • Učiteľka: Mgr. Kristína Varšová

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ul. Budovateľská 2205, 069 01 Snina

Dve triedy:

 • Učiteľka: Svetlana Lučkaničová – menšie deti
 • Učiteľka: Svetlana Lučkaničová – predškoláci

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ, 067 67 Ulič 137

 • Učiteľka: PaedDr. Jana Kočanová, riaditeľka školy
 • Piatok, 12.00 – 13.00 hod
Rusínsky jazyk Pčoliné Rusínsky jazyk Snina Škola rusínskeho jazyka Ulič Výučba rusínskeho jazyka Ulič
Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ v Kamienke, 067 83 Kamienka 113, tel.: 052/ 4283521.

 • Učiteľka: Ing. Viera Krajňáková
Rusínsky jazyk Stará Ľubovňa
Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník

2 triedy na I. a II. stupni:

 • Učiteľka: Bc. Mária Gocová
 • Učiteľka: Bc. Mária Gocová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku,  ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník

2 triedy:

 • Učiteľka: Ľudmila Vencuriková
 • Učiteľka: Jana Kosárová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku, ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník

 • Učiteľka: Lenka Fejková

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ Stročín 86, 089 01 Stročín

 • Učiteľka: Mgr. Monika Sakarová
Rusínsky jazyk Svidník Rusínsky jazyk Svidník

Archív a fotogaléria – Večerné školy rusínskeho jazyka 2017


V roku 2017 budú otvorené večerné školy rusínskeho jazyka v ôsmych okresoch severného  Slovenska, v okresoch Snina, Svidník, Medzilaborce, Levoča, Humenné, Bardejov, Stará Ľubovňa vrátane krajského mesta – Prešov.

Výučba rusínskeho jazyka v roku 2017 bude prebiehať v dvadsiatich siedmych večerných školách s tridsiatimi štyrmi triedami, bude v nich učiť  31 učiteliek

Rusinsky jazyk Kamienka

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ, Ulič 137, okres Snina, tel.: 057/7694123

 • Učiteľka: PaedDr.  Jana Kočanová
 • Učiteľka: Mgr. Slavka Diničová

rusinsky jazyk Olsavica

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ a MŠ, Kalná Roztoka 169, okres Snina, tel.: 057 7696130

 • Učiteľka: PaedDr. Marcela Ruňaninová
 • Učiteľka: PaedDr. Mgr. Mariana Runčáková


rusinsky jazyk Pcoline

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ, Pčoliné 113, okres Snina, tel.: 057/7695102


Rusinsky jazyk Presov

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých v sídle OZ Kolysočka – Kolíska, Solivarská 70, 080 05 Prešov

 • Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na VŠ internáte, Ul. Budovateľská 1, 080 01 Prešov

 • Učiteľka: Annamária Gnipová

rusinsky jazyk Snina rusinsky jazyk Snina


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. študentská 1446/9, 06901 Snina

 • Učiteľka: Mgr. Kristína Krupová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985, 06901 Snina

 • Učiteľka: Mgr.  Ľubica Belková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, ul. Kukučínova 2544/7, 06901 Snina

 • Učiteľka: Viera Maruničová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ Budovateľská 2205/12, 06901 Snina 

 • Učiteľka: Svetlana Lučkaničová – učí dve skupiny

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Stakčín SN/ 412, 06901 Snina, tel.: 057/7692118, e mail: [email protected]

 • Učiteľka: Mgr. Mandzáková Andrea


rusinsky jazyk Svidnik

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník, tel.: 0911 618 813

 • Učiteľka: Mária Gocová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník

 • Učiteľka: PaedDr. Emília Poperníková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých: Základná škola, Ulica 8.mája 640/39, 089 01 Svidník 

 • Učiteľka: Jana Kosárová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Cernina 29, 089 01 Svidník

 • Učiteľka: Mgr. Monika Sakarová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník

 • Učiteľka: Mgr. Lenka Fejková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul. gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník

 • Učiteľka: Jana Sadivová


Rusinsky jazyk Sarissky Stiavnikrusinsky jazyk Sarissky Stiavnik


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom 278, 067 01 Radvaň nad Laborcom

 • Učiteľka: PaedDr. Mária Jasiková
 • Učiteľka: Mgr. Edita Jasiková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

 • Učiteľka: Mgr. Iveta  Melničaková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ gen Svobodu 675/23, 068 01 Medzilaborce, tel.: 057 / 7321935

 • Učiteľka: Bc. Lea Lukačíková


Rusinsky jazyk Sarissky Stiavnikrusinsky jazyk Sarissky Stiavnik


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul. Třebíčska  1839/13,  066 01 Humenné, tel.: 057 7762663

 • Učiteľka: Helena Sisková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. SNP 1, 066 01 Humenné, tel.: 057 / 7763609,7763084, [email protected]

 • Učiteľka: Mgr. Mudriková Miriam  

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul.  Partizánska 22,  06601 Humenné

 • Učiteľka: Gabriela Bindzarová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. Laborecká 66, 06601 Humenné, tel.: +421 57 7767792, 3, e-mail: [email protected]

 • Učiteľka: Mgr. Nataša Coraničová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ Jána Švermu, Ul. Štefánikova 31, 06601 Humenné, tel.: 057 7752306, 0908 794815, e-mail školy: [email protected]

 • Učiteľka: Mgr.  Marianna Coganová  


Rusinsky jazyk Sarissky Stiavnikrusinsky jazyk Sarissky Stiavnik


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Čirč 71, okres Stará Ľubovňa, tel.: ZŠ 052/4928131, 0911 502 264 , e-mail školy: [email protected], tel.: MŠ  052/4928117

 • Učiteľka: Anna Plavčanová


Rusinsky jazyk Sarissky Stiavnikrusinsky jazyk Sarissky Stiavnik


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ Nižné Repaše, Nižné Repaše 107, 053 71 Levoča

 • Učiteľka: Mgr. Alžbeta Rusiňáková


Rusinsky jazyk Sarissky Stiavnikrusinsky jazyk Sarissky Stiavnik


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ Bartolomeja Krpelca Bardejov, ul. Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov, tel.: 054/ 472 2129, e-mail: [email protected]

 • Učiteľka: PaedDr. Janette Lišivková


Adresy a učiteľky - Večerné školy rusínskeho jazyka 2016


Výučba rusínskeho jazyka za prvý polrok  v roku 2016 (od januára do júna 2016) prebiehala v dvadsiatich piatich večerných školách s dvadsať deviatimi  triedami, učilo v nich 26 učiteliek 356 žiakov a detí.

Výučba rusínskeho jazyka za druhý polrok v roku 2016 prebiehala v dvadsiatich dvoch večerných školách s dvadsiatimi siedmimi triedami, učilo v nich 25 učiteliek 333 žiakov a detí.

Pod jednotlivými názvami miest nájdete informácie o adresách a učiteľkách pre rok 2016.

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ulica Třebíčska 13, 066 01 Humenné, č. telefónu: 057 7762663

 • Učiteľka: Helena Sisková

Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole, ulica SNP 1 , 066 01 Humenné, č. telefónu: 057 7763609, 7763084, [email protected]

 • Učiteľka: Mgr. Mudriková Miriam

Večerná škola rusínskeho jazyka na Materskej škole, ul. Partizánska 22, 06601 Humenné

 • Učiteľka: Gabriela Bindzarová

Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole, ul. Laborecká 66, 06601 Humenné, č. telefónu: +421 57 7767792, 3, [email protected]

Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole s vyučovacím jazykom rusínskym s Materskou školou, Čabiny  131, 067 02 Čabiny, kontakt: 057-7397118

 • Učiteľka: Mgr. Mária Jasiková, učí od apríla 2014 do apríla 2016
 • Učiteľka: Mgr. Monika Siriková, učí od mája do júna 2016

Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole s Materskou školou Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom 278, 067 01 Radvaň nad Laborcom

 • Učiteľka: Mgr. Mária Jasiková, učí od apríla 2016

Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole, ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

 • Učiteľka: Mgr. Iveta Melničaková

Večerná škola rusínskeho jazyka na Materskej škole, Budovateľská,  068 01 Medzilaborce

 • Učiteľka: Mária Prochyrová učila do júna 2016
Večerná škola rusínskeho jazyka v sídle OZ Kolysočka – Kolíska, Solivarská 70, 080 05 Prešov

 • Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., štatutárka OZ Kolysočka-Kolíska
Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole Bartolomeja Krpelca, ul. Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov, tel.: 054/472 2129, e-mail: [email protected]

 • Učiteľka: PaedDr. Janette Lišivková
Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ v Kalnej Roztoke 169, 067 72 Kalná Roztoka, tel.: 057/7696130, [email protected]

Dve triedy:

 • Učiteľka: PaedDr. Marcela Ruňaninová
 • Učiteľka: Mgr. Mariana Runčáková

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ Budovateľská 2205/12, 06901 Snina

 • Učiteľka: Svetlana Lučkaničová, Usťanovská

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ, 067 35 Pčoliné 113, tel.: 057/7695102

 • Učiteľka: Mgr. Vlasta Morochovičová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ, ul. Študentská 1446/9, 069 01 Snina

 • Učiteľka: Mgr. Kristína Krupová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ P.O. Hviezdoslava v Snine, ul. Hviezdoslavova 985/20, 069 01 Snina

 • Učiteľka: Mgr. Ľubica Belková

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ul. Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina

 • Učiteľka: Viera Maruničonová

Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole s MŠ Stakčín, ul. SNP 412, 067 61 Stakčín, tel.: 057/7692118, e-mail: [email protected]

 • Učiteľka: Mgr. Mandzáková Andrea

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ, 067 67 Ulič 137, tel.: 057/7694123

 • Učiteľka: PaedDr. Jana Kočanová, riaditeľka školy
 • Učiteľka: Mgr. Slávka Diničová
Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole Nižné Repaše 107, 053 71 Levoča

 • Učiteľka: Mgr. Alžbeta Rusiňáková

Večerná škola rusínskeho jazyka na Obecnom úrade, Olšavica

 • Učiteľka: Mgr. Alžbeta Rusiňáková
Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník

2 triedy na I. a II. stupni:

 • Učiteľka: Bc. Mária Gocová
 • Učiteľka: Bc. Mária Gocová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku,  ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník

2 triedy:

 • Učiteľka: Ľudmila Vencuriková
 • Učiteľka: Jana Kosárová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku, ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník

 • Učiteľka: Lenka Fejková

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ vo Svidníku, ul. Generála Petrová, 089 01 Svidník

 • Učiteľka: Jana Sadivová

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ Stročín 86, 089 01 Stročín

 • Učiteľka: Mgr. Monika Sakarová

Archív a fotogaléria – Večerné školy rusínskeho jazyka 2015


Výučba rusínskeho jazyka v roku 2015 prebiehala v dvadsiatich deviatich večerných školách s tridsiatimi piatimi triedami, učilo v nich 34 učiteliek a 374 detí.

Rusinsky jazyk Kamienka

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ v Kamienke 113, okres Stará Ľubovňa, 065 32 Kamienka 113, tel.:  052/4283521

 • Učiteľka: Ing. Viera Krajňáková

rusinsky jazyk Olsavica Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na obecnom úrade v Oľšavici, 05373 Oľšavica 21

 • Učiteľka: Mgr. Alžbeta Rusiňáková


rusinsky jazyk Pcoline Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ v Pčolinom 113, 067 35 Pčoliné, tel.: 057/7695102

 • Učiteľka: Mgr. Vlasta Morochovičová


Rusinsky jazyk Presov Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých v sídle OZ KOLYSOČKA – KOLÍSKA, Solivarská 70, 080 05 Prešov

 • Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D

Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity, 080 01 Prešov

 • Učiteľka: Mgr. Zdenka Citriaková

 


rusinsky jazyk Snina rusinsky jazyk Snina


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Študentská 1446/9, 069 01 Snina

 • Učiteľka: Mgr. Kristina Krupová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, P.O. Hviezdoslava 985, 069 01 Snina

 • Učiteľka: Mgr. Ľubica Belková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, Kukučínova, 069 01 Snina

 • Učiteľka: Viera Maruničová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na MŠ, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina

 • Učiteľka: Svetlana Lučkaničová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ, Ulič 137, 069 67 Ulič, tel.: 057/7694123

 • Učiteľka: PaedDr.  Jana Kočanová
 • Učiteľka: Mgr. Slavka Diničová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ, Klenová 111, 067 72 Klenovátel.: 057/7694123

 • Učiteľka: Mgr. Emília Štofíková


rusinsky jazyk Svidnik Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník


Rusinsky jazyk Sarissky Stiavnikrusinsky jazyk Sarissky Stiavnik


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ Nižné Repáše 107, 053 71 Levoča

 • Učiteľka: Mgr. Alžbeta Rusiňáková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na obecnom úrade Oľšavica, 053 71 Levoča

 • Učiteľka: Mgr. Alžbeta Rusiňáková


Rusinsky jazyk Sarissky Stiavnikrusinsky jazyk Sarissky Stiavnik


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých v Medzilaborciach

 • Učiteľ: Mgr. Marek Gaj  – lektor pre učiteľky

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom 278, 067 01 Radvaň nad Laborcom

 • Učiteľka: PaedDr. Mária Jasiková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ , Ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

 • Učiteľka: Mgr. Iveta  Melničaková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ Čabiny 131, 067 02 Čabiny, tel.: 057/7397118

 • Učiteľka: PaedDr. Mária Jasiková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na  MŠ Budovateľská, Medzilaborce

 • Učiteľka: Mária Prochyrová

Rusinsky jazyk Sarissky Stiavnikrusinsky jazyk Sarissky Stiavnik


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na Materskej škole Třebíčska  1839/13,  06601 Humenné, č. telefónu: 057 7762663

 • Učiteľka: Gabriela Rebejová
 • Učiteľka: Helena Sisková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých Základná škola, ul. SNP 1, 06601 Humenné,  tel.: 057 / 7763609, 7763084, [email protected]

 • Učiteľka: Mgr. Mudriková Miriam

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých Materská škola, ul. Partizánska 22, 06601 Humenné

 • Učiteľka: Gabriela Bindzarová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých Základná škola, ul. Laborecká 66, 06601 Humenné, tel.: +421 57 7767792, 3, e-mail: [email protected]


Rusinsky jazyk Sarissky Stiavnikrusinsky jazyk Sarissky Stiavnik


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých ZŠ s MŠ Bajerovce 112 , 082 73 Sabinov

 • Učiteľka: Mgr. Mária Sekeráková


Rusinsky jazyk Sarissky Stiavnikrusinsky jazyk Sarissky Stiavnik


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých ZŠ s MŠ Gerlachov 5, 086 04 Kružlov, tel.: 054/4795102

 • Učiteľka: Mgr. Jana Glovňová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých ZŠ Bartolomeja Krpelca Bardejov, ul. Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov, tel.: 054/ 472 2129, e-mail: [email protected]

 • Učiteľka: PaedDr. Janette Lišivková


Rusinsky jazyk Sarissky Stiavnikrusinsky jazyk Sarissky Stiavnik


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169, 067 72, tel.: 057/7696130

 • Učiteľka: PaedDr. Marcela Ruňaninová
 • Učiteľka: Mgr. Mariana Runčáková
 • Učiteľka: Mgr. Kamila Hudaková
 • Učiteľka: Mgr. Mandzáková Andrea 

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých ZŠ s MŠ Stakčín, SNP 412, 067 61 Stakčín; tel.: 057/7692118, e-mail: [email protected]

 • Učiteľka: Mgr. Mandzáková Andrea 


Rusinsky jazyk Sarissky Stiavnikrusinsky jazyk Sarissky Stiavnik


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ molody Rusyne, Hálova 16, 851 01 Bratislava

 • Učiteľka: Mgr. Petra Tkáčová


Adresy a učiteľky – Večerné školy rusínskeho jazyka 2014


Iniciatíva má výbornú odozvu a pre rok 2014 organizujeme 22 škôl s 27 triedami. Učí 24 učiteliek. Pod jednotlivými názvami miest nájdete informácie adresách a učiteľkách pre druhý polrok roku 2014.

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ Gerlachov 5, 086 04 Kružlov, tel. kontakt: 054/4795102

 • Učiteľka: Mgr. Mária Štraussová, riaditeľka školy
Večerná škola rusínskeho jazyka v sídle OZ molody Rusyne, Hálova 16, 851 01 Bratislava, mestská časť Petržalka

 • Učiteľka: Mgr. Petra Semancová
 • Utorok, 17:00 – 18:00
Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ulica Třebíčska 13, 066 01 Humenné, č. telefónu: 057 7762663

Dve triedy:

 • Učiteľka: Gabriela Rebejová
 • Učiteľka: Helena Sisková
Večerná škola rusínskeho jazyka v zasadačke Obecného úradu v Oľšavici, 053 73 Oľšavica 21

 • Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., spoluzakladateľka a štatutárka Večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých
Rusinsky jazyk Oľšavica Rusinsky jazyk Oľšavica
Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole s vyučovacím jazykom rusínskym –  на Основній школї Чабины, 067 02 Čabiny 131

 • Učiteľka: Mgr. Mária Jasíková, riaditeľka školy

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ, ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

 • Učiteľka: Mgr. Iveta Melničeková

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, 067 01 Radvaň nad Laborcom 278,

 • Učiteľ: Mgr. Marek Gaj, metodik rusínskeho jazyka
Rusinsky jazyk Radvan nad Laborcom
Večerná škola rusínskeho jazyka v sídle OZ Kolysočka – Kolíska, Solivarská 70, 080 05 Prešov

 • Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., štatutárka OZ Kolysočka-Kolíska
Rusinsky jazyk Presov
Večerná škola rusínskeho jazyka Bajerovce, 082 73 Bajerovce 5

 • Učiteľka: Mgr. Mária Sekeráková
Rusínsky jazyk Bajerovce
Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ v Kalnej Roztoke 169, 067 72 Kalná Roztoka, tel.: 057/7696130, [email protected]

Dve triedy:

 • Učiteľka: PaedDr. Marcela Ruňaninová
 • Učiteľka: Mgr. Mariana Runčáková

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ v Klenovej, 067 72 Klenová 111

 • Učiteľka: Mgr. Emília Štofíková

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ, 067 35 Pčoliné 113, tel.: 057/7695102

 • Učiteľka: Mgr. Vlasta Morochovičová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ, ul. Študentská 1446/9, 069 01 Snina

 • Učiteľka: Mgr. Kristína Krupová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ P.O. Hviezdoslava v Snine, ul. Hviezdoslavova 985/20, 069 01 Snina

 • Učiteľka: Mgr. Ľubica Belková

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ul. Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina

 • Učiteľka: Mgr. Kristína Varšová

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ul. Budovateľská 2205, 069 01 Snina

Dve triedy:

 • Učiteľka: Svetlana Lučkaničová – menšie deti
 • Učiteľka: Svetlana Lučkaničová – predškoláci

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ, 067 67 Ulič 137

 • Učiteľka: PaedDr. Jana Kočanová, riaditeľka školy
 • Piatok, 12.00 – 13.00 hod
Rusínsky jazyk Pčoliné Rusínsky jazyk Snina Škola rusínskeho jazyka Ulič Výučba rusínskeho jazyka Ulič
Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ v Kamienke, 067 83 Kamienka 113, tel.: 052/ 4283521.

 • Učiteľka: Ing. Viera Krajňáková
Rusínsky jazyk Stará Ľubovňa
Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník

2 triedy na I. a II. stupni:

 • Učiteľka: Bc. Mária Gocová
 • Učiteľka: Bc. Mária Gocová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku,  ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník

2 triedy:

 • Učiteľka: Ľudmila Vencuriková
 • Učiteľka: Jana Kosárová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku, ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník

 • Učiteľka: Lenka Fejková

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ Stročín 86, 089 01 Stročín

 • Učiteľka: Mgr. Monika Sakarová
Rusínsky jazyk Svidník Rusínsky jazyk Svidník

Archív a fotogaléria – Večerné školy rusínskeho jazyka 2013


Zakladateľky Večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých spája láska k tradíciám, zvykom, deťom, mladým ľuďom a rodnému jazyku. Po získaní vládneho projektu sa nám pre rusínsky jazyk podarilo založiť sedem škôl.

Rusinsky jazyk Kamienka Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ v Kamienke, okres Stará Ľubovňa, 065 32 Kamienka 113

rusinsky jazyk Olsavica Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na obecnom úrade v Oľšavici, 05373 Oľšavica 21


rusinsky jazyk Pcoline Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ v Pčolinom, 067 35 Pčoliné


Rusinsky jazyk Presov Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých v sídle OZ KOLYSOČKA – KOLÍSKA, Solivarská 70, 080 05 Prešov

rusinsky jazyk Snina rusinsky jazyk Snina


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Študentská 1446/9, 069 01 Snina


rusinsky jazyk Svidnik Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník, tel.: 0911 618 813

Vedie dve skupiny

 • Učiteľka: Bc. Mária Gocová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. 8 Mája 640/39, 089 01 Svidník

 • Učiteľka: Ľudmila Vencuriková
 • Učiteľka: Jana Kosárová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník

 • Učiteľka: Lenka Fejková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na MŠ, Stročín, 089 01 Svidník

 • Učiteľka: Mgr. Monika Sakarová


Rusinsky jazyk Sarissky Stiavnikrusinsky jazyk Sarissky Stiavnik


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ v Šarišskom  Štiavniku, 09042 Šarišský Štiavnik 29PRIHLÁSTE SAPODPORTE VÝUČBU


Vaša priama podpora nám pomôže rozšíriť výučbu rusínskeho jazyka do viacerých obcí, ako aj zaistiť pravidelnosť a kvalitu výučby v školách už zabehaných.

Večerné školy spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých sú neziskovou iniciatívou. Náklady sú vynakladané na mzdy učiteľov, školiteľov, a učebné pomôcky. Organizátori pracujú ako dobrovoľníci s láskou pre krásny rusínsky jazyk a účtované organizačné náklady sú mizivé. Súčasné náklady sú hradené z vlastných zdrojov organizátorov a verejných grantov.

Ak by ste rusínsky jazyk radi podporili aj inak ako finančne, kontaktujte nás. V súčasnosti hľadáme dobrovoľníkov pre nasledujúce úlohy:

 • správa webu (WordPress)
 • správa hostingu
 • tvorba blogov
 • správa stránky na Facebooku
 • foto
4 zakladateľky, 7 večerných škôl, 102 žiakov rusínskeho jazyka
Rok 2013
Zatiaľ 24 učiteliek, 22 večerných škôl, 27 tried, asi 400 žiakov
Rok 2014
34 učiteliek, 29 večerných škôl, 35 tried a 374 žiakov
Rok 2015
26 učiteliek, 24 večerných škôl, 28 tried a 345 žiakov
Rok 2016
31 učiteliek, 27 večerných škôl, 34 tried a 345 žiakov
Rok 2017
Ďalšiemu rozvoju môžte pomôcť
Rok 2018

Povedzte o školách rusínskeho jazyka vaším známym

Podporte rusínsky jazyka a pomôžte nám tak obrodiť život rusínskeho národa navrátením k vzdelávaniu sa vo svojej krásnej rodnej reči.
 • Ak nechcete, aby Vaše meno a výška daru bola zverejnená, napíšte nám poznámku do správy pre príjemcu.
 • Ak chcete podporiť konkrétnu školu, napíšte nám poznámku do správy pre príjemcu.
 • Výšku darov ako i spôsob ich využitia pre rusínsky jazyk tu budeme pravidelne publikovať.

KARTOU

*online platobnú bránu plánujeme spustiť v blízkej budúcnosti


PREVODOM

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu 1197317005 /1111

IBAN SK9111110000001197317005

SWIFT/BIC UNCRSKBX


OZ KOLYSOČKA-KOLÍSKA


OZ Kolysocka Koliska icon
Občianske združenie zastrešujúce Večerné školy spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých

logo OZ Kolysocka-Koliska

Ciele OZ Kolysočka-Kolíska

V kolíske sa ľudský život začína, v OZ Kolysočka-Kolíska sa pokúsime obrodiť život rusínskeho národa ako starého európskeho národa navrátením k ochote vzdelávať sa vo svojom rodnom jazyku.

Tento hlavný cieľ budeme napĺňať nasledovnými čiastkovými cieľmi:

1 Ciele skol rusinskeho jazyka Revitalizácia rusínskeho jazyka a tým aj národa, ktorý je nositeľom tohto jazyka na území SR.

Ciele skol rusinskeho jazyka Etnická a jazyková revitalizácia je realizovateľná a OZ Kolysočka-Kolíska vynaloží maximálne úsilie na to, aby sa na Slovensku začala uskutočňovať voči uvedenému jazyku i národu politika umožňujúca etnickú a jazykovú revitalizáciu.

Ciele skol rusinskeho jazyka  Zastavenie asimilácie rusínskej národnostnej menšiny s majoritným slovenským národom, ako i jazykového posunu k jazyku väčšinového národa.

Ciele skol rusinskeho jazyka Večernými školami spisovného rusínskeho jazyka chceme docieliť trend, aby sa deti rodičov s rusínskymi koreňmi začali postupe prihlasovať na základných i stredných školách najprv na krúžok rusínskeho jazyka a neskôr si vyberať rusínsky jazyk ako nepovinný jazyk či nebodaj prvý jazyk.

Ciele skol rusinskeho jazyka Cieľom projektu zakladania večerných škôl rusínskeho jazyka bude i ovplyvnenie tendencie otvárať triedy, ba dokonca školy s rusínskym vyučovacím jazykom ako jazykom prvým, t.j. materinským, tam, kde Rusíni žijú koncentrovane, a to v okresoch Medzilaborce, Snina, Svidník, Stará Ľubovňa, Stropkov, Bardejov a v Bratislave.

Ciele skol rusinskeho jazyka Postupne chceme rozširovať činnosť združenia na revitalizáciu i ostatných vymierajúcich jazykov na území Slovenska, zvlášť východného Slovenska, napríklad sotáckeho nárečia v Snine a jej okolí, ale aj goralského jazyka na severe Slovenska.

Ciele skol rusinskeho jazyka Prepojenie činnosti Rusínov na SV Slovenska s činnosťou Lemkov a Bojkov na území Poľska a Ukrajiny.

Ciele skol rusinskeho jazyka Nadväzovanie kontaktov s Rusínmi žijúcimi na území iných krajín Európy.

Ciele skol rusinskeho jazyka Na stránke rusinskyjazyk.sk a facebookovej stránke OZ Kolysočka-Kolíska pravidelne informovať slovenskú verejnosť o svojej činnosti i činnosti spriatelených organizácií.

10 Ciele skol rusinskeho jazyka Organizovanie večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka patrí k dominantným činnostiam OZ Kolysočka-Kolíska. Postupne pridávať organizovanie večerných škôl goralského jazyka i iných vymierajúcich jazykov národnostných menšín na Slovensku (mantácky, …), ale i vymierajúcich nárečí slovenských (sotácky, …).

Vznik OZ a rozvoj škôl

OZ Kolysočka-Kolíska bolo zaregistrované 11. 1. 2013 na MV SR. V roku 2013 získalo projekt z Úradu vlády SR na založenie Večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých. V roku 2013 ich založilo sedem, v Snine, Pčolinom, Svidníku, Šarišskom Štiavniku, Kamienke, Oľšavici a v Prešove. V roku 2014 sa počet škôl radostne rozrástol na 22, a stále sa mení.

Zakladateľkami  OZ kolysočka-Kolíska sú Ľuba Kráľová (štatutárka), Anna Servická a  Otília Ferenčíková (všetk tri sú členky výkonného výboru) a Zuzana Konkoľová (revízorka OZ) – dve Rusínky a dve Slovenky.  Ženy  s rôznorodými skúsenosťami pôsobiace v rôznych profesionálnych oblastiach. Všetky ich spája láska pre tradíce, zvyky, deti, mladých ľudí a rusínsky jazyk.

Symbol kolísky

Symbol OZ Kolysočka-Kolíska

Kolíska je symbol zrodu života či návratu k pôvodným národným koreňom. Zároveň symbol obratu k najmladšej generácii. Podstatou činnosti OZ Kolysočka-Kolíska bude etnická a jazyková revitalizácia rusínskej národnostnej menšiny ako vymierajúceho národa Európy. OZ Kolysočka-Kolíska bude podporovať vymierajúcu rusínsku národnostnú menšinu na území SR v tom duchu, aby jej príslušníci pociťovali hrdosť na rusínsky jazyk a aby sa u nich vytváralo pozitívne prianie preniesť ju na nasledujúce generácie.

Charitatívne a voľnočasové aktivity

 • Charitatívna OZ Kolysočka-Kolíska
 • Ako išla kraslica na vandrovku Snina

Naša motivácia posilniť rusínsky národ ako jednotný celok hrdý na svoju identitu nás často motivuje k charitatívnym aktivitám. Ak viete o niekom, kto potrebuje pomoc rusínskej komunity, napíšte nám, alebo, ešte lepšie, oslovte nás cez stránku OZ Kolysočka-Kolíska na Facebooku. Tu vám ponúkame krátku reportáž TV Zemplín o tom, ako OZ Kolysočka-Kolíska pomohla 10-člennej rodina Popovičových z Pavloviec nad Uhom.

OZ Kolysočka-Kolíska je veľmi aktívne v získavaní verejných grantov. Príkladom ich využitia je tábor a dielňa Ako išla kraslica na vandrovku, ktorú sme pre deti zorganizovali v sniskom kaštieli v júli 2014.


METODICKÉ SEMINÁRE


 • Metodicky seminar Svidnik
 • Metodicky seminar Gerlachov
 • Metodicky seminar Cabiny
 • Metodicky seminar Medzilaborce
 • Radvaň nad Laborcom
 • Izba regionálnej výchovy Radvaň

OZ Kolysočka-Kolíska organizuje pravidelné metodické semináre pre učiteľov rusínskeho jazyka. Zaúčame učiteľov existujúcich škôl rusínskeho jazyka, ako i učiteľov nových škôl pred otvorením. Pre záujem o účasť alebo návrhy nás kedykoľvek kontaktuje.

Učiteľky pre prvých sedem škôl sme začali školiť v septembri a októbri  2013. Semináre boli dôležité preto, lebo ani jedna učiteľka z večerných škôl v roku 2013 nebola absolventkou rusínskeho jazyka. Všetky sú Rusínky a učiteľky, hlavne odboru 1 – 4. Vedia deti naučiť písať,  či už latinku alebo azbuku, keďže metodika učenia písania je tá istá. Niektoré maturovali z ukrajinčiny, alebo absolvovali na vysokej škole odbor ukrajinčina alebo ruština. Boli to výborné predpoklady na rýchle zvládnutie spôsobu učenia základov rusínčiny, v prvom rade zvládnutia žiakmi písania i čítania azbuky v tlačenej i písanej podobe.

Obsahom seminárov o rusínskom jazyku bola metodika a didaktika učenia  ruísnkeho jazyka, ooboznamovanie sa s autormi učebníc a predstavenie samotných učebníc rusínskeho jazyka, od šlabikára po čítanky a pracovné zošity od prvého ročníka po deviaty.

KONTAKTVečerné školy rusínskeho jazyka pre deti a dospelých

Centrála:

Adresa: Solivarská 70, Prešov 08005
Email: [email protected]
Tel.: 0905 863 369
Kontatná osoba: Ľuba Kráľová
IČO: 42239010
DIČ: 2023671914
Vznik 11.1.2013, číslo spisu: WS/1 – 900/90 40858, MV SR, Bratislava

PARTNERI

Ľuba KráľováRusínsky jazyk