VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Materská škola Kolysočka – Kolíska


Školy rusínskeho jazyka favicon

Nenávratný finančný príspevok č. IROP-Z-302021G810-221-10 pre projekt s názvom „Materská škola Kolysočka – Kolíska“ a ITMS kódom 302021G810 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 12. februára 2019, čím nadobúda účinnosť dňa 13. februára 2019.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (dátum zverejnenia 19.6.2019)  Výzva na predloženie ponuky

knihaPRÍLOHA1: Identifikačné údaje uchádzača Identifikačné údaje uchádzača
knihaPRÍLOHA2: Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk Návrh uchádzača na plnenie kritéria 
knihaPRÍLOHA3: Čestné vyhlásenie uchádzača Čestné vyhlásenie uchádzača
knihaPRÍLOHA4: Návrh zmluvy o dielo Návrh zmluvy o dielo
knihaPRÍLOHA5:  VÝKAZ VÝMER
VV1- Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ  Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ
VV2 Stavebno-technické úpravy MŠ Stavebno-technicke upravy MS
VV3 Materská škola Materska škola Kolysočka

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 

knihaPRÍLOHA6:

 1. Širšie vzťahy Širšie vzťahy
 2. Situácia Situácia
 3. Pôdorys prízemia Pôdorys prízemia
 4. Pôdorys podkrovia Pôdorys podkrovia
 5. Pôdorys strechy Pôdorys strechy
 6. Rezy Rezy
 7. Pohľady Pohľady
 8. Pohľady Pohľady
 9. Vizualizácie Vizualizácie
 10. Fotky skutkového stavu Fotky skutkového stavu

Posudenie teplo Projekt Solivar  Posudenie teplo Projekt Solivar
Sprievodná správa Sprievodná správa

NEZISKOVÁ VÝUČBA


Žiaci v našich školách sa učia krásny rusínsky jazyk v priateľskom, dobrovoľníckom prostredí neziskového občianskeho združenia. Pridajte sa aj vy.

Večerné školy spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých sú organizované pre žiakov všetkých vekových kategórií a národností – výučba je zadarmo a vítaný je každý. Finančné náklady sú hradené z verejných projektov a príspevkov vyzbieraných cez túto stránku, za vynaložený čas a energiu možno ďakovať dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom s vášňou pre rusínsky jazyk. Organizáciou zastrešujúcou a zakladajúcou školy rusínskeho jazyka je OZ Kolysočka-Kolíska.

Ani najlepšie zákony a menšine naklonená politika nemôžu byť úspešné tam, kde chýba dostatok vôle pretrvať ako svojbytný etnický celok, hovoriaci vlastnou rečou”, podčiarkuje našu koncepciu a vášeň pre rusínsky jazyk spoluzakladateľka PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.

ZOZNAM ŠKÔL


[wpgmza id="1"]

Adresy a učiteľky – Večerné školy rusínskeho jazyka 2020


Archív a fotogaléria – Večerné školy rusínskeho jazyka 2019


V roku 2019 budú otvorené večerné školy rusínskeho jazyka v šiestich okresoch východného Slovenska vrátane Košíc a v okresoch Snina, Svidník, Medzilaborce, Humenné, Stará Ľubovňa. Koncom minulého roka viacero učiteliek odišlo do dôchodku, alebo odišli z materských škôl, alebo sa im neprihlásil dostatočný počet žiakov, preto v roku 2019 počet večerných škôl k 1. 1. 2019 klesol – oproti roku 2018.
Výučba rusínskeho jazyka v roku 2019 bude prebiehať v 22 večerných školách s 25 triedami, v ktorých bude  učiť  23 učiteliek.
Apelujeme na starostov /starostky obcí a miest a riaditeľov ZŠ a MŠ, kde žijú predstavitelia rusínskej národnostnej menšiny, aby využili možnosť – a prihlásili svoje školy – do našich večerných škôl rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na webovú stránku OZ Kolysočka – Kolíska: www.rusinskyjazyk.skOZ-kolysocka-koliska, alebo na adresu: [email protected]

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník, tel.: 0911 618 813, [email protected]

 • Učiteľka: Bc. Mária Gocová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník

 • Učiteľka: Mgr. Darina Haidariová

 • Učiteľka:  Jana Kosárová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Cernina 29, 089 01 Svidník

 • Učiteľka: Mgr. Monika Sakarová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul. Gen. Petrová 744/33, 089 01 Svidník

 • Učiteľka: Jana Sadivová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985, 06901 Snina

 • Učiteľka: Mgr.  Ľubica Belková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, ul. Kukučínova 2544/7, 06901 Snina

 • Učiteľka: Iveta Tatičová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ Budovateľská 2205/12, 06901 Snina 

 • Učiteľka: Svetlana Lučkaničová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ, Ulič 137, okres Snina, tel.: 057/7694123

 • Učiteľka: PaedDr.  Jana Kočanová

 • Učiteľka: Mgr. Slavka DiničováVečerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym, Kalná Roztoka 169, okres Snina, tel.: 057 7696130

 • Učiteľka: PaedDr. Mgr. Mariana Runčáková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ, Pčoliné 113, okres Snina, tel.: 057/7695102

 • Učiteľka: Mgr. Vlasta Morochovičová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym, Klenová 11, 067 72 Klenová, e-mail školy: [email protected], Tel: + 421 57 7696128

 • Učiteľka: PaedDr. Marcela Ruňaninová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Stakčín SN/ 412, 06901 Snina, tel.: 057/7692118, e mail: [email protected]

 • Učiteľka: Mgr. Mandzáková Andrea


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul. Třebíčska  1839/13,  066 01 Humenné, tel.: 057 7762663

 • Učiteľka: Helena Sisková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. SNP 1, 066 01 Humenné, tel.: 057 / 7763609,7763084, [email protected]

 • Učiteľka: Mgr. Mudriková Miriam  


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul.  Partizánska 22,  06601 Humenné

 • Učiteľka: Gabriela Bindzarová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. Laborecká 66, 06601 Humenné, tel.: +421 57 7767792, 3, e-mail: [email protected]


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom 278, 067 01 Radvaň nad Laborcom

 • Učiteľka: PaedDr. Mária Jasiková

 • Učiteľka: Mgr. Edita Jasiková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

 • Učiteľka: Mgr. Vlasta  Melničaková

 • Učiteľka: Mgr. Iveta Melničaková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ gen. Svobodu 675/23, 068 01 Medzilaborce, tel.: 057 / 7321935

 • Učiteľka: Bc. Lea Lukačíková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Čirč 71, okres Stará Ľubovňa, tel.: ZŠ 052/4928131, 0911 502 264 , e-mail školy: [email protected], tel.: MŠ  052/4928117

 • Učiteľka: Anna Plavčanová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých v sídle OZ Kolysočka – Kolíska, sídlo molodych Rusyniv, Ul. Jedlíkova 13, 040 01 Košice

 • Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.Adresy a učiteľky – Večerné školy rusínskeho jazyka 2018


Iniciatíva má výbornú odozvu a pre rok 2018 organizujeme 22 škôl s 27 triedami. Učí 24 učiteliek. Pod jednotlivými názvami miest nájdete informácie adresách a učiteľkách pre druhý polrok roku 2018.

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ Gerlachov 5, 086 04 Kružlov, tel. kontakt: 054/4795102

 • Učiteľka: Mgr. Mária Štraussová, riaditeľka školy
Večerná škola rusínskeho jazyka v sídle OZ molody Rusyne, Hálova 16, 851 01 Bratislava, mestská časť Petržalka

 • Učiteľka: Mgr. Petra Semancová
 • Utorok, 17:00 – 18:00
Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ulica Třebíčska 13, 066 01 Humenné, č. telefónu: 057 7762663
Dve triedy:

  • Učiteľka: Gabriela Rebejová
   • Učiteľka: Helena Sisková

Večerná škola rusínskeho jazyka v zasadačke Obecného úradu v Oľšavici, 053 73 Oľšavica 21

   • Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., spoluzakladateľka a štatutárka Večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých
Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole s vyučovacím jazykom rusínskym –  на Основній школї Чабины, 067 02 Čabiny 131

   • Učiteľka: Mgr. Mária Jasíková, riaditeľka školy

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ, ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

   • Učiteľka: Mgr. Iveta Melničeková

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, 067 01 Radvaň nad Laborcom 278,

   • Učiteľ: Mgr. Marek Gaj, metodik rusínskeho jazyka

Večerná škola rusínskeho jazyka v sídle OZ Kolysočka – Kolíska, Solivarská 70, 080 05 Prešov

   • Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., štatutárka OZ Kolysočka-Kolíska

Večerná škola rusínskeho jazyka Bajerovce, 082 73 Bajerovce 5

 • Učiteľka: Mgr. Mária Sekeráková

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ v Kalnej Roztoke 169, 067 72 Kalná Roztoka, tel.: 057/7696130, [email protected]

Dve triedy:

   • Učiteľka: PaedDr. Marcela Ruňaninová
   • Učiteľka: Mgr. Mariana Runčáková

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ v Klenovej, 067 72 Klenová 111

   • Učiteľka: Mgr. Emília Štofíková

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ, 067 35 Pčoliné 113, tel.: 057/7695102

   • Učiteľka: Mgr. Vlasta Morochovičová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ, ul. Študentská 1446/9, 069 01 Snina

   • Učiteľka: Mgr. Kristína Krupová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ P.O. Hviezdoslava v Snine, ul. Hviezdoslavova 985/20, 069 01 Snina

   • Učiteľka: Mgr. Ľubica Belková

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ul. Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina

   • Učiteľka: Mgr. Kristína Varšová

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ul. Budovateľská 2205, 069 01 Snina

Dve triedy:

   • Učiteľka: Svetlana Lučkaničová – menšie deti
   • Učiteľka: Svetlana Lučkaničová – predškoláci

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ, 067 67 Ulič 137

   • Učiteľka: PaedDr. Jana Kočanová, riaditeľka školy
   • Piatok, 12.00 – 13.00 hod

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ v Kamienke, 067 83 Kamienka 113, tel.: 052/ 4283521.

   • Učiteľka: Ing. Viera Krajňáková

 


Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník

2 triedy na I. a II. stupni:

   • Učiteľka: Bc. Mária Gocová
   • Učiteľka: Bc. Mária Gocová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku,  ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník

2 triedy:

   • Učiteľka: Ľudmila Vencuriková
   • Učiteľka: Jana Kosárová


Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku, ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník

   • Učiteľka: Lenka Fejková

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ Stročín 86, 089 01 Stročín

   • Učiteľka: Mgr. Monika Sakarová

 


Archív a fotogaléria – Večerné školy rusínskeho jazyka 2017


V roku 2017 budú otvorené večerné školy rusínskeho jazyka v ôsmych okresoch severného  Slovenska, v okresoch Snina, Svidník, Medzilaborce, Levoča, Humenné, Bardejov, Stará Ľubovňa vrátane krajského mesta – Prešov.

Výučba rusínskeho jazyka v roku 2017 bude prebiehať v dvadsiatich siedmych večerných školách s tridsiatimi štyrmi triedami, bude v nich učiť  31 učiteliek

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ, Ulič 137, okres Snina, tel.: 057/7694123

  • Učiteľka: PaedDr.  Jana Kočanová

   • Učiteľka: Mgr. Slavka DiničováVečerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ a MŠ, Kalná Roztoka 169, okres Snina, tel.: 057 7696130

 • Učiteľka: PaedDr. Marcela Ruňaninová
 • Učiteľka: PaedDr. Mgr. Mariana Runčáková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ, Pčoliné 113, okres Snina, tel.: 057/7695102

Učiteľka: Mgr.Vlasta Morochonovičová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých v sídle OZ Kolysočka – Kolíska, Solivarská 70, 080 05 Prešov

 • Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých Súkromné konzervatórium D.Kardoša, Prešov 080 05 Prešov

 • Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na VŠ internáte, Ul. Budovateľská 1, 080 01 Prešov

 • Učiteľka: Annamária GnipováVečerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. študentská 1446/9, 06901 Snina

 • Učiteľka: Mgr. Kristína Krupová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985, 06901 Snina

 • Učiteľka: Mgr.  Ľubica Belková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, ul. Kukučínova 2544/7, 06901 Snina

 • Učiteľka: Viera Maruničová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ Budovateľská 2205/12, 06901 Snina 

 • Učiteľka: Svetlana Lučkaničová – učí dve skupiny


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Stakčín SN/ 412, 06901 Snina, tel.: 057/7692118, e mail: [email protected]

 • Učiteľka: Mgr. Mandzáková Andrea


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník, tel.: 0911 618 813

 • Učiteľka: Mária GocováVečerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník

 • Učiteľka: PaedDr. Emília Poperníková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých: Základná škola, Ulica 8.mája 640/39, 089 01 Svidník 

 • Učiteľka: Jana Kosárová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Cernina 29, 089 01 Svidník

 • Učiteľka: Mgr. Monika Sakarová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník

 • Učiteľka: Mgr. Lenka Fejková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul. gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník

 • Učiteľka: Jana Sadivová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom 278, 067 01 Radvaň nad Laborcom

 • Učiteľka: PaedDr. Mária Jasiková
 • Učiteľka: Mgr. Edita Jasiková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

 • Učiteľka: Mgr. Iveta  Melničaková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, ul. Duchnovičová, 068 01 Medzilaborce

 • Učiteľka: Vlasta Melničaková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ gen Svobodu 675/23, 068 01 Medzilaborce, tel.: 057 / 732193

 • Učiteľka: Bc. Lea Lukačíková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul. Třebíčska  1839/13,  066 01 Humenné, tel.: 057 7762663

 • Učiteľka: Helena Sisková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. SNP 1, 066 01 Humenné, tel.: 057 / 7763609,7763084, [email protected]

 • Učiteľka: Mgr. Mudriková Miriam  

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na MŠ, Ul.  Partizánska 22,  06601 Humenné

 • Učiteľka: Gabriela Bindzarová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Ul. Laborecká 66, 06601 Humenné, tel.: +421 57 7767792, 3, e-mail: [email protected]

 • Učiteľka: Mgr. Nataša Coraničová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ Jána Švermu, ul. Štefánikova 31, 06601 Humenné, tel.: 057 7752306, 0908 794815, e-mail školy: [email protected]

 • Učiteľka: Mgr.  Marianna Coganová  


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ, Čirč 71, okres Stará Ľubovňa, tel.: ZŠ 052/4928131, 0911 502 264 , e-mail školy: [email protected], tel.: MŠ  052/4928117

   • Učiteľka: Anna Plavčanová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ Nižné Repaše, Nižné Repaše 107, 053 71 Levoča

   • Učiteľka: Mgr. Alžbeta Rusiňáková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska na ZŠ Bartolomeja Krpelca Bardejov, ul. Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov, tel.: 054/ 472 2129, e-mail: [email protected]

   • Učiteľka: PaedDr. Janette Lišivková


Adresy a učiteľky - Večerné školy rusínskeho jazyka 2016


Výučba rusínskeho jazyka za prvý polrok  v roku 2016 (od januára do júna 2016) prebiehala v dvadsiatich piatich večerných školách s dvadsať deviatimi  triedami, učilo v nich 26 učiteliek 356 žiakov a detí.

Výučba rusínskeho jazyka za druhý polrok v roku 2016 prebiehala v dvadsiatich dvoch večerných školách s dvadsiatimi siedmimi triedami, učilo v nich 25 učiteliek 333 žiakov a detí.

Pod jednotlivými názvami miest nájdete informácie o adresách a učiteľkách pre rok 2016.

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ulica Třebíčska 13, 066 01 Humenné, č. telefónu: 057 7762663

 • Učiteľka: Helena Sisková


Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole, ulica SNP 1 , 066 01 Humenné, č. telefónu: 057 7763609, 7763084, [email protected]

 • Učiteľka: Mgr. Mudriková Miriam


Večerná škola rusínskeho jazyka na Materskej škole, ul. Partizánska 22, 06601 Humenné

 • Učiteľka: Gabriela Bindzarová

Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole, ul. Laborecká 66, 06601 Humenné, č. telefónu: +421 57 7767792, 3, [email protected]

Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole s vyučovacím jazykom rusínskym s Materskou školou, Čabiny  131, 067 02 Čabiny, kontakt: 057-7397118

 • Učiteľka: Mgr. Mária Jasiková, učí od apríla 2014 do apríla 2016
 • Učiteľka: Mgr. Monika Siriková, učí od mája do júna 2016

Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole s Materskou školou Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom 278, 067 01 Radvaň nad Laborcom

 • Učiteľka: PaedDr. Mária Jasiková, učí od apríla 2016


Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole, ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

 • Učiteľka: Mgr. Iveta Melničaková

Večerná škola rusínskeho jazyka na Materskej škole, Budovateľská,  068 01 Medzilaborce

 • Učiteľka: Mária Prochyrová učila do júna 2016
Večerná škola rusínskeho jazyka v sídle OZ Kolysočka – Kolíska, Solivarská 70, 080 05 Prešov

 • Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., štatutárka OZ Kolysočka-Kolíska

Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole Bartolomeja Krpelca, ul. Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov, tel.: 054/472 2129, e-mail: [email protected]

   • Učiteľka: PaedDr. Janette Lišivková
Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ v Kalnej Roztoke 169, 067 72 Kalná Roztoka, tel.: 057/7696130, [email protected]
Dve triedy:

  • Učiteľka: PaedDr. Marcela Ruňaninová

    • Učiteľka: Mgr. Mariana Runčáková


Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ Budovateľská 2205/12, 06901 Snina

    • Učiteľka: Svetlana Lučkaničová, Usťanovská


Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ, 067 35 Pčoliné 113, tel.: 057/7695102

    • Učiteľka: Mgr. Vlasta Morochovičová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ, ul. Študentská 1446/9, 069 01 Snina

    • Učiteľka: Mgr. Kristína Krupová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ P.O. Hviezdoslava v Snine, ul. Hviezdoslavova 985/20, 069 01 Snina

    • Učiteľka: Mgr. Ľubica Belková


Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ul. Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina

    • Učiteľka: Viera Maruničonová


Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole s MŠ Stakčín, ul. SNP 412, 067 61 Stakčín, tel.: 057/7692118, e-mail: [email protected]

    • Učiteľka: Mgr. Mandzáková Andrea

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ, 067 67 Ulič 137, tel.: 057/7694123

    • Učiteľka: PaedDr. Jana Kočanová, riaditeľka školy
    • Učiteľka: Mgr. Slávka Diničová
Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole Nižné Repaše 107, 053 71 Levoča

    • Učiteľka: Ing.Mgr. Alžbeta Rusiňáková


Večerná škola rusínskeho jazyka na Obecnom úrade, Olšavica

    • Učiteľka: Ing.Mgr. Alžbeta Rusiňáková
Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník
2 triedy na I. a II. stupni:

    • Učiteľka: Bc. Mária Gocová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku,  ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník
2 triedy:

    • Učiteľka: Ľudmila Vencuriková
    • PaedDr. Emíliou Poperníkovou

    • Učiteľka: Jana Kosárová


Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku, ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník

    • Učiteľka: Lenka Fejková


Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ vo Svidníku, ul. Generála Petrová, 089 01 Svidník

    • Učiteľka: Jana Sadivová

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ Stročín 86, 089 01 Stročín

    • Učiteľka: Mgr. Monika Sakarová

Archív a fotogaléria – Večerné školy rusínskeho jazyka 2015


Výučba rusínskeho jazyka v roku 2015 prebiehala v dvadsiatich deviatich večerných školách s tridsiatimi piatimi triedami, učilo v nich 34 učiteliek a 374 detí.

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ v Kamienke 113, okres Stará Ľubovňa, 065 32 Kamienka 113, tel.:  052/4283521

      • Učiteľka: Ing. Viera Krajňáková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na obecnom úrade v Oľšavici, 05373 Oľšavica 21

      • Učiteľka: Mgr. Alžbeta Rusiňáková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ v Pčolinom 113, 067 35 Pčoliné, tel.: 057/7695102

      • Učiteľka: Mgr. Vlasta Morochovičová


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých v sídle OZ KOLYSOČKA – KOLÍSKA, Solivarská 70, 080 05 Prešov

      • Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D

Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity, 080 01 Prešov

      • Učiteľka: Mgr. Zdenka Citriaková

 


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Študentská 1446/9, 069 01 Snina

      • Učiteľka: Mgr. Kristina Krupová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, P.O. Hviezdoslava 985, 069 01 Snina

      • Učiteľka: Mgr. Ľubica Belková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, Kukučínova, 069 01 Snina

      • Učiteľka: Viera Maruničová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na MŠ, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina

      • Učiteľka: Svetlana Lučkaničová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ, Ulič 137, 069 67 Ulič, tel.: 057/7694123

      • Učiteľka: PaedDr.  Jana Kočanová
      • Učiteľka: Mgr. Slavka Diničová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ, Klenová 111, 067 72 Klenovátel.: 057/7694123

      • Učiteľka: Mgr. Emília Štofíková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ Nižné Repáše 107, 053 71 Levoča

      • Učiteľka: Mgr. Alžbeta Rusiňáková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na obecnom úrade Oľšavica, 053 71 Levoča

      • Učiteľka: Mgr. Alžbeta Rusiňáková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých v Medzilaborciach

      • Učiteľ: Mgr. Marek Gaj  – lektor pre učiteľky

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom 278, 067 01 Radvaň nad Laborcom

      • Učiteľka: PaedDr. Mária Jasiková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ , Ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

      • Učiteľka: Mgr. Iveta  Melničaková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ Čabiny 131, 067 02 Čabiny, tel.: 057/7397118

      • Učiteľka: PaedDr. Mária Jasiková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na  MŠ Budovateľská, Medzilaborce

      • Učiteľka: Mária Prochyrová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na Materskej škole Třebíčska  1839/13,  06601 Humenné, č. telefónu: 057 7762663

      • Učiteľka: Gabriela Rebejová
      • Učiteľka: Helena Sisková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých Základná škola, ul. SNP 1, 06601 Humenné,  tel.: 057 / 7763609, 7763084, [email protected]

      • Učiteľka: Mgr. Mudriková Miriam

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých Materská škola, ul. Partizánska 22, 06601 Humenné

      • Učiteľka: Gabriela Bindzarová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých Základná škola, ul. Laborecká 66, 06601 Humenné, tel.: +421 57 7767792, 3, e-mail: [email protected]


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých ZŠ s MŠ Bajerovce 112 , 082 73 Sabinov

      • Učiteľka: Mgr. Mária Sekeráková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých ZŠ s MŠ Gerlachov 5, 086 04 Kružlov, tel.: 054/4795102

      • Učiteľka: Mgr. Jana Glovňová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých ZŠ Bartolomeja Krpelca Bardejov, ul. Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov, tel.: 054/ 472 2129, e-mail: [email protected]

      • Učiteľka: PaedDr. Janette Lišivková


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169, 067 72, tel.: 057/7696130

      • Učiteľka: PaedDr. Marcela Ruňaninová
      • Učiteľka: Mgr. Mariana Runčáková
      • Učiteľka: Mgr. Kamila Hudaková
      • Učiteľka: Mgr. Mandzáková Andrea 

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých ZŠ s MŠ Stakčín, SNP 412, 067 61 Stakčín; tel.: 057/7692118, e-mail: [email protected]

      • Učiteľka: Mgr. Mandzáková Andrea 


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ molody Rusyne, Hálova 16, 851 01 Bratislava

      • Učiteľka: Mgr. Petra Tkáčová


Adresy a učiteľky – Večerné školy rusínskeho jazyka 2014


Iniciatíva má výbornú odozvu a pre rok 2014 organizujeme 22 škôl s 27 triedami. Učí 24 učiteliek. Pod jednotlivými názvami miest nájdete informácie adresách a učiteľkách pre druhý polrok roku 2014.

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ Gerlachov 5, 086 04 Kružlov, tel. kontakt: 054/4795102

      • Učiteľka: Mgr. Mária Štraussová, riaditeľka školy
Večerná škola rusínskeho jazyka v sídle OZ molody Rusyne, Hálova 16, 851 01 Bratislava, mestská časť Petržalka

      • Učiteľka: Mgr. Petra Semancová
      • Utorok, 17:00 – 18:00
Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ulica Třebíčska 13, 066 01 Humenné, č. telefónu: 057 7762663

Dve triedy:

      • Učiteľka: Gabriela Rebejová
      • Učiteľka: Helena Sisková
Večerná škola rusínskeho jazyka v zasadačke Obecného úradu v Oľšavici, 053 73 Oľšavica 21

      • Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., spoluzakladateľka a štatutárka Večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých
Rusinsky jazyk Oľšavica Rusinsky jazyk Oľšavica
Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole s vyučovacím jazykom rusínskym –  на Основній школї Чабины, 067 02 Čabiny 131

      • Učiteľka: Mgr. Mária Jasíková, riaditeľka školy

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ, ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

      • Učiteľka: Mgr. Iveta Melničeková

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, 067 01 Radvaň nad Laborcom 278,

      • Učiteľ: Mgr. Marek Gaj, metodik rusínskeho jazyka
Rusinsky jazyk Radvan nad Laborcom
Večerná škola rusínskeho jazyka v sídle OZ Kolysočka – Kolíska, Solivarská 70, 080 05 Prešov

 • Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., štatutárka OZ Kolysočka-Kolíska


Večerná škola rusínskeho jazyka Bajerovce, 082 73 Bajerovce 5

      • Učiteľka: Mgr. Mária Sekeráková
Rusínsky jazyk Bajerovce
Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ v Kalnej Roztoke 169, 067 72 Kalná Roztoka, tel.: 057/7696130, [email protected]

Dve triedy:

      • Učiteľka: PaedDr. Marcela Ruňaninová
      • Učiteľka: Mgr. Mariana Runčáková

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ v Klenovej, 067 72 Klenová 111

      • Učiteľka: Mgr. Emília Štofíková

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ, 067 35 Pčoliné 113, tel.: 057/7695102

      • Učiteľka: Mgr. Vlasta Morochovičová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ, ul. Študentská 1446/9, 069 01 Snina

      • Učiteľka: Mgr. Kristína Krupová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ P.O. Hviezdoslava v Snine, ul. Hviezdoslavova 985/20, 069 01 Snina

      • Učiteľka: Mgr. Ľubica Belková

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ul. Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina

      • Učiteľka: Mgr. Kristína Varšová

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ul. Budovateľská 2205, 069 01 Snina

Dve triedy:

      • Učiteľka: Svetlana Lučkaničová – menšie deti
      • Učiteľka: Svetlana Lučkaničová – predškoláci

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ, 067 67 Ulič 137

      • Učiteľka: PaedDr. Jana Kočanová, riaditeľka školy
      • Piatok, 12.00 – 13.00 hod
Rusínsky jazyk Pčoliné Rusínsky jazyk Snina Škola rusínskeho jazyka Ulič Výučba rusínskeho jazyka Ulič
Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ v Kamienke, 067 83 Kamienka 113, tel.: 052/ 4283521.

      • Učiteľka: Ing. Viera Krajňáková
Rusínsky jazyk Stará Ľubovňa
Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník

2 triedy na I. a II. stupni:

      • Učiteľka: Bc. Mária Gocová
      • Učiteľka: Bc. Mária Gocová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku,  ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník

2 triedy:

      • Učiteľka: Ľudmila Vencuriková
      • Učiteľka: Jana Kosárová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku, ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník

      • Učiteľka: Lenka Fejková

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ Stročín 86, 089 01 Stročín

      • Učiteľka: Mgr. Monika Sakarová
Rusínsky jazyk Svidník Rusínsky jazyk Svidník

Archív a fotogaléria – Večerné školy rusínskeho jazyka 2013


Zakladateľky Večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých spája láska k tradíciám, zvykom, deťom, mladým ľuďom a rodnému jazyku. Po získaní vládneho projektu sa nám pre rusínsky jazyk podarilo založiť sedem škôl.

Rusinsky jazyk Kamienka Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ v Kamienke, okres Stará Ľubovňa, 065 32 Kamienka 113

rusinsky jazyk Olsavica Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na obecnom úrade v Oľšavici, 05373 Oľšavica 21


rusinsky jazyk Pcoline Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ v Pčolinom, 067 35 Pčoliné


Rusinsky jazyk Presov Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých v sídle OZ KOLYSOČKA – KOLÍSKA, Solivarská 70, 080 05 Prešov

rusinsky jazyk Snina rusinsky jazyk Snina


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Študentská 1446/9, 069 01 Snina


rusinsky jazyk Svidnik Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník, tel.: 0911 618 813

Vedie dve skupiny

      • Učiteľka: Bc. Mária Gocová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. 8 Mája 640/39, 089 01 Svidník

      • Učiteľka: Ľudmila Vencuriková
      • Učiteľka: Jana Kosárová

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník

      • Učiteľka: Lenka Fejková

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na MŠ, Stročín, 089 01 Svidník

      • Učiteľka: Mgr. Monika Sakarová


Rusinsky jazyk Sarissky Stiavnikrusinsky jazyk Sarissky Stiavnik


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ v Šarišskom  Štiavniku, 09042 Šarišský Štiavnik 29PRIHLÁSTE SAPODPORTE VÝUČBU


Vaša priama podpora nám pomôže rozšíriť výučbu rusínskeho jazyka do viacerých obcí, ako aj zaistiť pravidelnosť a kvalitu výučby v školách už zabehaných.

Večerné školy spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých sú neziskovou iniciatívou. Náklady sú vynakladané na mzdy učiteľov, školiteľov, a učebné pomôcky. Organizátori pracujú ako dobrovoľníci s láskou pre krásny rusínsky jazyk a účtované organizačné náklady sú mizivé. Súčasné náklady sú hradené z vlastných zdrojov organizátorov a verejných grantov.

Ak by ste rusínsky jazyk radi podporili aj inak ako finančne, kontaktujte nás. V súčasnosti hľadáme dobrovoľníkov pre nasledujúce úlohy:

      • správa webu (WordPress)
      • správa hostingu
      • tvorba blogov
      • správa stránky na Facebooku
      • foto
23 učiteliek, 22 večerných škôl, 25 tried
Rok 2019
24 učiteliek, 22 večerných škôl, 27 tried
Rok 2018
31 učiteliek, 27 večerných škôl, 34 tried a 345 žiakov
Rok 2017
26 učiteliek, 24 večerných škôl, 28 tried a 345 žiakov
Rok 2016
34 učiteliek, 29 večerných škôl, 35 tried a 374 žiakov
Rok 2015
Zatiaľ 24 učiteliek, 22 večerných škôl, 27 tried, asi 400 žiakov
Rok 2014
4 zakladateľky, 7 večerných škôl, 102 žiakov rusínskeho jazyka
Rok 2013

Povedzte o školách rusínskeho jazyka vaším známym

Podporte rusínsky jazyka a pomôžte nám tak obrodiť život rusínskeho národa navrátením k vzdelávaniu sa vo svojej krásnej rodnej reči.
 • Ak nechcete, aby Vaše meno a výška daru bola zverejnená, napíšte nám poznámku do správy pre príjemcu.
 • Ak chcete podporiť konkrétnu školu, napíšte nám poznámku do správy pre príjemcu.
 • Výšku darov ako i spôsob ich využitia pre rusínsky jazyk tu budeme pravidelne publikovať.

KARTOU

*online platobnú bránu plánujeme spustiť v blízkej budúcnosti


PREVODOM

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu 1197317005 /1111

IBAN SK9111110000001197317005

SWIFT/BIC UNCRSKBX


OZ KOLYSOČKA-KOLÍSKA


OZ Kolysocka Koliska icon
Občianske združenie zastrešujúce Večerné školy spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých

logo OZ Kolysocka-Koliska

Ciele OZ Kolysočka-Kolíska

V kolíske sa ľudský život začína, v OZ Kolysočka-Kolíska sa pokúsime obrodiť život rusínskeho národa ako starého európskeho národa navrátením k ochote vzdelávať sa vo svojom rodnom jazyku.

Tento hlavný cieľ budeme napĺňať nasledovnými čiastkovými cieľmi:

1 Ciele skol rusinskeho jazyka Revitalizácia rusínskeho jazyka a tým aj národa, ktorý je nositeľom tohto jazyka na území SR.

Ciele skol rusinskeho jazyka Etnická a jazyková revitalizácia je realizovateľná a OZ Kolysočka-Kolíska vynaloží maximálne úsilie na to, aby sa na Slovensku začala uskutočňovať voči uvedenému jazyku i národu politika umožňujúca etnickú a jazykovú revitalizáciu.

Ciele skol rusinskeho jazyka  Zastavenie asimilácie rusínskej národnostnej menšiny s majoritným slovenským národom, ako i jazykového posunu k jazyku väčšinového národa.

Ciele skol rusinskeho jazyka Večernými školami spisovného rusínskeho jazyka chceme docieliť trend, aby sa deti rodičov s rusínskymi koreňmi začali postupe prihlasovať na základných i stredných školách najprv na krúžok rusínskeho jazyka a neskôr si vyberať rusínsky jazyk ako nepovinný jazyk či nebodaj prvý jazyk.

Ciele skol rusinskeho jazyka Cieľom projektu zakladania večerných škôl rusínskeho jazyka bude i ovplyvnenie tendencie otvárať triedy, ba dokonca školy s rusínskym vyučovacím jazykom ako jazykom prvým, t.j. materinským, tam, kde Rusíni žijú koncentrovane, a to v okresoch Medzilaborce, Snina, Svidník, Stará Ľubovňa, Stropkov, Bardejov a v Bratislave.

Ciele skol rusinskeho jazyka Postupne chceme rozširovať činnosť združenia na revitalizáciu i ostatných vymierajúcich jazykov na území Slovenska, zvlášť východného Slovenska, napríklad sotáckeho nárečia v Snine a jej okolí, ale aj goralského jazyka na severe Slovenska.

Ciele skol rusinskeho jazyka Prepojenie činnosti Rusínov na SV Slovenska s činnosťou Lemkov a Bojkov na území Poľska a Ukrajiny.

Ciele skol rusinskeho jazyka Nadväzovanie kontaktov s Rusínmi žijúcimi na území iných krajín Európy.

Ciele skol rusinskeho jazyka Na stránke rusinskyjazyk.sk a facebookovej stránke OZ Kolysočka-Kolíska pravidelne informovať slovenskú verejnosť o svojej činnosti i činnosti spriatelených organizácií.

10 Ciele skol rusinskeho jazyka Organizovanie večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka patrí k dominantným činnostiam OZ Kolysočka-Kolíska. Postupne pridávať organizovanie večerných škôl goralského jazyka i iných vymierajúcich jazykov národnostných menšín na Slovensku (mantácky, …), ale i vymierajúcich nárečí slovenských (sotácky, …).

Vznik OZ a rozvoj škôl

OZ Kolysočka-Kolíska bolo zaregistrované 11. 1. 2013 na MV SR. V roku 2013 získalo projekt z Úradu vlády SR na založenie Večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých. V roku 2013 ich založilo sedem, v Snine, Pčolinom, Svidníku, Šarišskom Štiavniku, Kamienke, Oľšavici a v Prešove. V roku 2014 sa počet škôl radostne rozrástol na 22, a stále sa mení.

Zakladateľkami  OZ kolysočka-Kolíska sú Ľuba Kráľová (štatutárka), Anna Servická a  Otília Ferenčíková (všetk tri sú členky výkonného výboru) a Zuzana Konkoľová (revízorka OZ) – dve Rusínky a dve Slovenky.  Ženy  s rôznorodými skúsenosťami pôsobiace v rôznych profesionálnych oblastiach. Všetky ich spája láska pre tradíce, zvyky, deti, mladých ľudí a rusínsky jazyk.

Symbol kolísky

Symbol OZ Kolysočka-Kolíska

Kolíska je symbol zrodu života či návratu k pôvodným národným koreňom. Zároveň symbol obratu k najmladšej generácii. Podstatou činnosti OZ Kolysočka-Kolíska bude etnická a jazyková revitalizácia rusínskej národnostnej menšiny ako vymierajúceho národa Európy. OZ Kolysočka-Kolíska bude podporovať vymierajúcu rusínsku národnostnú menšinu na území SR v tom duchu, aby jej príslušníci pociťovali hrdosť na rusínsky jazyk a aby sa u nich vytváralo pozitívne prianie preniesť ju na nasledujúce generácie.

Charitatívne a voľnočasové aktivity

 • Charitatívna OZ Kolysočka-Kolíska
 • Ako išla kraslica na vandrovku Snina

Naša motivácia posilniť rusínsky národ ako jednotný celok hrdý na svoju identitu nás často motivuje k charitatívnym aktivitám. Ak viete o niekom, kto potrebuje pomoc rusínskej komunity, napíšte nám, alebo, ešte lepšie, oslovte nás cez stránku OZ Kolysočka-Kolíska na Facebooku. Tu vám ponúkame krátku reportáž TV Zemplín o tom, ako OZ Kolysočka-Kolíska pomohla 10-člennej rodina Popovičových z Pavloviec nad Uhom.

OZ Kolysočka-Kolíska je veľmi aktívne v získavaní verejných grantov. Príkladom ich využitia je tábor a dielňa Ako išla kraslica na vandrovku, ktorú sme pre deti zorganizovali v sniskom kaštieli v júli 2014.


METODICKÉ SEMINÁRE


 • Metodicky seminar Svidnik
 • Metodicky seminar Gerlachov
 • Metodicky seminar Cabiny
 • Metodicky seminar Medzilaborce
 • Radvaň nad Laborcom
 • Izba regionálnej výchovy Radvaň

OZ Kolysočka-Kolíska organizuje pravidelné metodické semináre pre učiteľov rusínskeho jazyka. Zaúčame učiteľov existujúcich škôl rusínskeho jazyka, ako i učiteľov nových škôl pred otvorením. Pre záujem o účasť alebo návrhy nás kedykoľvek kontaktuje.

Učiteľky pre prvých sedem škôl sme začali školiť v septembri a októbri  2013. Semináre boli dôležité preto, lebo ani jedna učiteľka z večerných škôl v roku 2013 nebola absolventkou rusínskeho jazyka. Všetky sú Rusínky a učiteľky, hlavne odboru 1 – 4. Vedia deti naučiť písať,  či už latinku alebo azbuku, keďže metodika učenia písania je tá istá. Niektoré maturovali z ukrajinčiny, alebo absolvovali na vysokej škole odbor ukrajinčina alebo ruština. Boli to výborné predpoklady na rýchle zvládnutie spôsobu učenia základov rusínčiny, v prvom rade zvládnutia žiakmi písania i čítania azbuky v tlačenej i písanej podobe.

Obsahom seminárov o rusínskom jazyku bola metodika a didaktika učenia  ruísnkeho jazyka, ooboznamovanie sa s autormi učebníc a predstavenie samotných učebníc rusínskeho jazyka, od šlabikára po čítanky a pracovné zošity od prvého ročníka po deviaty.

KONTAKTVečerné školy rusínskeho jazyka pre deti a dospelých

Centrála:

Adresa: Solivarská 70, Prešov 08005
Email: [email protected]
Tel.: 0905 863 369
Kontatná osoba: Ľuba Kráľová
IČO: 42239010
DIČ: 2023671914
Vznik 11.1.2013, číslo spisu: WS/1 – 900/90 40858, MV SR, Bratislava

PARTNERI

Ľuba KráľováRusínsky jazyk