Aktivity OZ Kolŷsočka-Kolíska

Súkromná materská škola Kolŷsočka

1.9.2021 sme otvorili prvú súkromnú rusínsku materskú školu v Prešove. Pre nezáujem rusínskych rodičov sme začiatkom roka 2022 požiadali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o doplnenie vyučovacieho jazyka, ktoré nám umožnilo od 1. 9. 2022 používať v SMŠ Kolŷsočka dva vyučovacie jazyky – rusínsky a slovenský. Prihláste k nám svoje deti, ak ste Rusíni – do rusínskej triedy, ak nie ste Rusíni – do slovenskej triedy.

Večerné školy rusínskeho jazyka

Večerné školy spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na severovýchode Slovenska skončili svoju činnosť 10. ročníkom v roku 2022.

Publikačná činnosť

Všetko začalo našimi večernými školami rusínskeho jazyka pre deti
a dospelých v roku 2013, hlavne na základných školách, a o rok neskôr prenesením výučby rusínskeho jazyka aj do materských škôl.

OZ Kolŷsočka-Kolíska

V kolíske sa ľudský život začína, v OZ Kolŷsočka-Kolíska sa pokúsime
obrodiť život rusínskeho národa ako starého európskeho národa navrátením
k ochote vzdelávať sa vo svojom rodnom jazyku.

MÁTE OTÁZKY? NÁVRHY?
KONTAKTUJTE NÁS.

Centrála:
Oz Kolŷsočka-Kolíska
Solivarská 70
08005 Prešov, Solivar
Kontatná osoba: Ľuba Kráľová

Naši partneri