Publikácie

Všetko začalo našimi večernými školami rusínskeho jazyka pre deti a dospelých v roku 2013. Zistili sme, že učiteľky nemajú z čoho učiť. Preto sme vydali ako didaktickú pomôcku pre učiteľky rusínskeho jazyka a ich detičky v materských školách a na prvom stupni základných škôl našu prvú knihu: Rusínsky jazyk pre najmenších. Potom nám chýbal pracovný zošit k tejto knihe – pre samotné detičky, aby si doň mohli kresliť, hrať hry s učiteľkami, spievať naše pesničky, hovoriť vyčítanky, učiť sa rýmovať po rusínsky. Chceli sme však obohatiť literatúru aj pre učiteľky základných škôl, a tak sme začali vydávať krásnu literatúru pre rusínske deti, poéziu i prózu.

Knihy

CD/DVD

Časopis

OZ Kolysočka-Kolíska

Blog

Máte otázky? návrhy?
Kontaktujte nás.

Centrála:
Oz Kolysočka-Kolíska
Solivarská 70
08005 Prešov, Solivar
Kontatná osoba: Ľuba Kráľová

Naši partneri