Publikácie »
CD/DVD

Rusínske pesničky, rusínske rozprávky a rusínske balady.
Darujte nezabudnuteľné rusínske pesničky, rusínske rozprávky a rusínske balady
od OZ Kolysočka – Kolíska.

CD – Balady z východného Slovenska

Všetkým tým, ktorí si ctia históriu svojich predkov stvárnenú v starých príbehoch a všetkým tým, ktorí milujú folklór východného Slovenska v celej jeho multietnickej bohatosti, rozmanitosti a farebnosti, venujeme CD Balady z východného Slovenska.
Staré príbehy zakotvené v pôvodných ľudových baladách a lyrických piesňach troch národnostných menšín východného Slovenska (Rusínov, Rómov a Židov), ako aj troch východoslovenských regiónov (Šariš, Zemplín, Abov) sa spojili v tomto malom kompaktnom disku. Aby sme hlbšie spoznali často diametrálne odlišné kultúry východného Slovenska, takého malého územia na mape Európy i sveta a takého bohatého na rôzne kultúry a jazyky.

Ľuba Kráľová, iniciátorka a koordinátorka projektu, predsedníčka OZ Kolysočka – Kolíska

CD – Vanesskine trampoty, alebo Vanesska a zvieratká, Svetlana Škovranová

Autorskú rozprávku Svetlany Škovranovej sa rozhodli vydať v jej dramatizovanej podobe na CD – pre rusínske deti, ich rodičov či starých rodičov. Veríme, že sa pri nej dobre zabavíte, ale i poučíte milé deti. Vďaka dynamickému textu Svetlany Škovranovej a profesionalite pozvaných hercov z Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove sa podarilo dobré dielo. Veríme, že túto rozprávku využijú učitelia rusínskeho jazyka v školách i v našich večerných školách rusínskeho jazyka pre deti a dospelých OZ Kolysočka – Kolíska, ale že si ju osvoja i viaceré rádiá, ktoré sa podujali vysielať pre deti – po rusínsky. Želáme našej rozprávke veľa šťastia na ceste za detskou fantáziou.

Ľuba Kráľová, iniciátorka a koordinátorka projektu, predsedníčka OZ Kolysočka – Kolíska

CD – Ľuľaj, že mi ľuľaj

Prvoradý cieľom projektu OZ Kolysočka – Kolíska bolo vydať CD s názvom Люляй, жe мi люляй… (колысанкы, приповідкы, балады) s pôvodným ľudovými rusínskymi uspávankami, baladami, rozprávkami a starými príbehmi preto, aby vzniklo elektronické médium pre nenásilnú a prirodzenú výučbu rusínskeho jazyka detí v predškolskom i mladšom školskom veku, ale i pre ich rodičov a starých rodičov, aby boli motivovaní doma so svojimi deťmi rozprávať rusínsky a spievať im pôvodné rusínske piesne – uspávanky, balady či rozprávať staré rusínske rozprávky a príbehy. Paralelným cieľom projektu CD Ľuľaj, že mi ľuľaj (uspávanky, rozprávky, balady) je vyvolať potrebu u rodičov, starých rodičov a ich detí či vnukov poznať poklady svojich predkov vo vokálnej i slovenskej podobe umožňujúcej prirodzeným spôsobom identifikovať sa deťom i mladým ľuďom s kultúrou svojich prarodičov a rodičov. Na trhu niet mnoho CD plne venovaných pôvodným rusínskym ľudovým uspávankám, baladám či rusínskym rozprávkam a starým príbehom zo severovýchodu Slovenska obývaného Rusínmi. Týmto zámerom sme zaplnili jedno z bielych miest v uchovávaní rusínskeho jazyka všetkými generáciami, vrátane najmladšej, ktorá by mala možnosť učiť sa ho hravou formou a zároveň tradičným spôsobom (uspávanky, rozprávky, balady, staré príbehy.)

Ľuba Kráľová, iniciátorka a koordinátorka projektu, predsedníčka OZ Kolysočka – Kolíska

CD – Kolisečko nova z bileho javora

Kolíska ako symbol zrodu života či návratu k pôvodným národným koreňom. Zároveň symbol obratu k najmladšej generácii. Občianske združenie KOLYSOČKA – KOLÍSKA vo svojej činnosti vychádza práve z tohto symbolu kolísky. Do kolísky patrí dieťa a dieťatku sa pri uspávaní majú spievať uspávanky. Spievame ich ešte dnes? Skôr na ne zabúdame. Základným cieľom vydania CD Koľisečko nova z bileho javora… (uspávanky, rozprávky, balady, detské piesne) s naspievanými a nahovorenými uspávankami a baladami je zaplniť medzeru na trhu s hudobnými nosičmi ľudovej kultúry. Niet medzi nimi mnoho CD plne venovaných ľudovým uspávankám a baladám z konkrétneho regiónu Slovenska, v našom prípade zo Zemplína a Šariša. Dúfame, že naše CD posilní v rodinách i na školách vzťah k ľudovým tradíciám i našim regionálnym koreňom a podporí precítenie krásy ľudového slova i ľudovej piesne v prepojení generácií.

Autorka a koordinátorka projektu PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.

Máte otázky? návrhy?
Kontaktujte nás.

Centrála:
Oz Kolysočka-Kolíska
Solivarská 70
08005 Prešov, Solivar
Kontatná osoba: Ľuba Kráľová

Naši partneri