Súkromná materská škola Kolŷsočka

1.9.2021 sme na Solivare otvorili prvú rusínsku materskú školu v Prešove. Prihláste k nám svoje deti, ak ste Rusíni a chcete, aby Vaše deti s nami hovorili po rusínsky. Naša materská škola sa nachádza v krásnom prostredí solivarských sadov a záhrad, ktoré budú môcť Vaše deti využívať na hranie a spoznávanie ovocných stromov a kríkov – okrem hlavnej výchovnej činnosti s dobrými a milými učiteľkami.

OZ Kolysočka-Kolíska Materská škola Prešov
OZ Kolysočka-Kolíska Materská škola Prešov

Aktuality

O materskej škole Kolysočka-kolíska

Prvá rusínska materská škola v Prešove

V Prešove na Solivare, presnejšie na Solivarskej 68, sme 1.9.2021 otvorili prvú rusínsku materskú školu v Prešove. Prihláste k nám svoje deti, ak ste Rusíni a chcete, aby Vaše deti s nami hovorili po rusínsky. Naša materská škola sa nachádza v krásnom prostredí solivarských sadov a záhrad, ktoré budú môcť Vaše deti využívať na hranie a spoznávanie ovocných stromov a kríkov – okrem hlavnej výchovnej činnosti s dobrými a milými učiteľkami.

Prečo rusínska materská škola v Prešove?

Prešov sa oddávna považuje za kultúrne centrum Rusínov a ostalo to tak aj v súčasnosti. V Prešove pôsobia všetky profesionálne rusínske organizácie, to znamená, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity, Divadlo Alexandra Duchnoviča, Poddukelský umelecký ľudový súbor a Slovenské národné múzeum – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove.

Mnoho mladých Rusínov študuje na Prešovskej univerzite v Prešove a ak si tu nájdu prácu, často v Prešove aj ostanú pracovať a žiť. Je tu teda základ pre výchovu a vzdelanie rusínskej inteligencie, preto si myslíme, že v Prešove už dlhšie narastá potreba vzdelávať vlastné deti v rusínskom jazyku. Okrem Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry na Prešovskej univerzite však v Prešove niet iného vzdelávacieho zariadenia s vyučovacím jazykom rusínskym. Naša Materská škola Kolysočka bude prvou materskou školu s vyučovacím jazykom rusínskym v Prešove. Veríme, že rusínski rodičia z celého Prešova a jeho okolia možnosť zapísať deti do prvej rusínskej materskej školy v Prešove radi využijú.

Ciele a plány rusínskej materskej školy

vychádzajú z absencie rusínskeho školstva na Slovensku vôbec a v Prešove zvlášť. Zaumienili sme si vybudovať modernú materskú školu v krásnom prostredí pre rusínske deti. Začneme s jednou triedou pre 24 detí, no ak by sa vytvoril záujem v budúcnosti pre dve triedy, máme kapacity na rozšírenie rusínskej materskej školy ešte o jednu triedu.

Tradičné aj netradičné postupy

Naša materská škola bude klasická v ponímaní všetkých štandardných vzdelávacích postupov typických pre predškolskú výchovu, no netradičná v Prešove bude základná funkcia našej materskej školy, a to tá, že učiteľky sa budú s detičkami rozprávať po rusínsky. Samozrejme, že sa nevyhnú komunikácii aj v slovenskom jazyku, no prevažovať bude rusínsky jazyk. Zároveň by sme radi zaviedli v našej materskej škole aj jeden západný jazyk, a to krúžok anglického alebo francúzskeho jazyka. Budeme taktiež otvorení aj deťom s fyzickým postihnutím, pretože jedna z učiteliek, ktorá má záujem učiť v našej MŠ, má vzdelanie v oblasti špeciálnej pedagogiky. No a hlavne, záujemkyne o miesto učiteľky v našej MŠ sú milé a vzdelané mladé ženy, ktoré majú rady svoju prácu s detičkami a tešia sa na ne.

Zápis na školský rok 2023/2024

Zapísať Vaše dieťa na školský rok 2023/2024 môžete už teraz prostredníctvom formulára alebo telefonicky. Po prijatí žiadosti Vás budeme spätne kontaktovať.

Odkaz na stiahnutie formulára vo formáte PDF nájdete nižšie. Formulár môžete vyplniť v počítači, uložiť, následne vytlačiť a podpísať, alebo ho môžete vytlačiť a následne vyplniť a podpísať ručne.

Názov projektu:
Materská škola Kolysočka – Kolíska

Verejné obstarávanie
Materská škola Kolysočka – Kolíska

Nenávratný finančný príspevok č. IROP-Z-302021G810-221-10 pre projekt s názvom „Materská škola Kolysočka – Kolíska“ a ITMS kódom 302021G810 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 12. februára 2019, čím nadobúda účinnosť dňa 13. februára 2019.

Máte otázky? návrhy?
Kontaktujte nás.

Naši partneri