Súkromná materská škola Kolŷsočka na Solivare

1.9.2021 sme na Solivare v Prešove otvorili Súkromnú materskú školu Kolŷsočka. Prihláste k nám svoje deti, ak ste Rusíni a chcete, aby Vaše deti s nami hovorili po rusínsky. Naša materská škola sa nachádza v krásnom prostredí solivarských sadov a záhrad, ktoré budú môcť Vaše deti využívať na hranie a spoznávanie ovocných stromov a kríkov – okrem hlavnej výchovnej činnosti s dobrými a milými učiteľkami.

OZ Kolysočka-Kolíska Materská škola Prešov
OZ Kolysočka-Kolíska Materská škola Prešov

Aktuality

O materskej škole Kolysočka-kolíska

Súkromná materská škola Kolŷsočka na Solivare

V Prešove na Solivare, presnejšie na Solivarskej 68, sme otvorili Súkromnú materskú školu Kolŷsočka 1. 9. 2021. Chceli sme ju otvoriť ako prvú rusínsku škôlku v Prešove, no prešovskí Rusíni svoje deti k nám zapisovali a zapisujú veľmi sporadicky, preto aj v našej materskej škole prevažujú slovenské deti, takže sa nemusíte obávať, že s deťmi nebudeme u nás hovoriť po slovensky. A k tomu ich naučíme zopár krásnych melodických rusínskych piesní alebo básní, takže rozvinieme u Vašich detí sklon k bilingválnosti, čo im v živote určite veľmi prospeje pri učení sa cudzích jazykov. Okrem toho ponúkame na dobrovoľnej báze deťom i výučbu anglického jazyka raz za týždeň a raz za týždeň majú s našou pani učiteľkou Majkou navyše i krásnu hudobno-pohybovú hodinu. K tomu sa naša materská škola nachádza v krásnom prostredí solivarských sadov a záhrad, ktoré budú môcť Vaše deti využívať na hranie a spoznávanie ovocných stromov a kríkov, ale aj na práce na vyvýšenom zeleninovom záhone. Samozrejme, okrem hlavnej výchovnej činnosti so skvelými a milými učiteľkami.

Prečo sme chceli otvoriť rusínsku materskú školu v Prešove?

Prešov sa oddávna považuje za kultúrne centrum Rusínov a ostalo to tak aj v súčasnosti. V Prešove pôsobia všetky profesionálne rusínske organizácie, to znamená, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity, Divadlo Alexandra Duchnoviča, Poddukelský umelecký ľudový súbor a Slovenské národné múzeum – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove.

Mnoho mladých Rusínov študuje na Prešovskej univerzite v Prešove a ak si tu nájdu prácu, často v Prešove aj ostanú pracovať a žiť. Je tu teda základ pre výchovu a vzdelanie rusínskej inteligencie, preto si myslíme, že v Prešove už dlhšie narastá potreba vzdelávať vlastné deti v rusínskom jazyku. Okrem Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry na Prešovskej univerzite však v Prešove niet iného vzdelávacieho zariadenia s vyučovacím jazykom rusínskym. Naša Materská škola Kolysočka bude prvou materskou školu s vyučovacím jazykom rusínskym v Prešove. Veríme, že rusínski rodičia z celého Prešova a jeho okolia možnosť zapísať deti do prvej rusínskej materskej školy v Prešove radi využijú.

Ciele a plány Súkromnej materskej školy Kolŷsočka

Zaumienili sme si vybudovať modernú materskú školu v krásnom prostredí solivarského sadu a záhrady pre deti z Prešova a jeho okolia.V školskej záhrade vo vyvýšenom záhone sa deti naučia pestovať základnú zeleninu, ktorú aj skonzumujú. Začali sme s jednou triedou pre 24 detí, no ak by sa vytvoril záujem pre dve triedy, máme kapacity na rozšírenie našej materskej školy ešte o jednu triedu v krásnom zrekonštruovanom podkroví.

Tradičné aj netradičné postupy

Naša materská škola sa nachádza v starom zrekonštruovanom solivarskom dome z roku 1902, so zachovanou čiernou solivarskou kuchyňou. Je to klasická materská škola v ponímaní všetkých štandardných vzdelávacích postupov typických pre predškolskú výchovu, no netradičná v Prešove bude základná funkcia našej materskej školy, a to tá, že učiteľky budú viesť deti k poznaniu inej kultúry ako slovenskej v zmiešanej triede z hľadiska veku detí. S detičkami sa budú rozprávať hlavne po slovensky, no po rusínsky ich naučia krásne rusínske koledy, ale aj iné rusínske piesne a naučia ich recitovať zopár rusínskych básní. Zároveň sme zaviedli v našej materskej škole na dobrovoľnom základe krúžok anglického jazyka a otvorili krúžok hudobno-pohybovej výchovy, alebo aj inak – tanečný krúžok. Budeme taktiež otvorení aj deťom s fyzickým postihnutím. No a hlavne, panie učiteľky v našej SMŠ sú milé a vzdelané ženy, ktoré majú rady svoju prácu s detičkami a tešia sa na ne.

Zápis na školský rok 2024/2025

Zapísať Vaše dieťa na školský rok 2024/2025 môžete už teraz prostredníctvom formulára alebo telefonicky. Po prijatí žiadosti Vás budeme spätne kontaktovať.

Odkaz na stiahnutie formulára vo formáte PDF nájdete nižšie. Formulár môžete vyplniť v počítači, uložiť, následne vytlačiť a podpísať, alebo ho môžete vytlačiť a následne vyplniť a podpísať ručne.

Názov projektu:
Materská škola Kolysočka – Kolíska

Verejné obstarávanie
Materská škola Kolysočka – Kolíska

Nenávratný finančný príspevok č. IROP-Z-302021G810-221-10 pre projekt s názvom „Materská škola Kolysočka – Kolíska“ a ITMS kódom 302021G810 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 12. februára 2019, čím nadobúda účinnosť dňa 13. februára 2019.

Máte otázky? návrhy?
Kontaktujte nás.

Centrála:
Oz Kolysočka-Kolíska
Solivarská 70
08005 Prešov, Solivar
Kontatná osoba: Ľuba Kráľová

Naši partneri