Inklúzia hrou pre deti utečencov z Ukrajiny v Súkromnej materskej škole (SMŠ) Kolŷsočka v Prešove

Inclusion through play for children of refugees from Ukraine at the Kolŷsočka Private Kindergarten in Prešov

#spolupredeti

Naša materská škola bola v roku 2023 súčasťou projektu Inklúzia hrou pre deti utečencov z Ukrajiny v Súkromnej materskej škole (SMŠ) Kolŷsočka v Prešove / Inclusion through play for children of refugees from Ukraine at the Kolŷsočka Private Kindergarten in Prešov, ktorý realizovala spolu s Karpatskou nadáciou a UNICEF Europe & Central Asia.

OZ Kolysočka-Kolíska Materská škola Prešov
OZ Kolysočka-Kolíska Materská škola Prešov

Všetky aktivity boli určené všetkým deťom SMŠ, t.j. ukrajinským, slovenským i rusínskym. Našimi dvoma partnerskými organizáciami v tomto projekte boli ZŠ Važecká 11, Prešov a Kultúrne zariadenie – PKO, Šváby – Prešov.

Hlavné aktivity v projekte

1. Netradičné zdobenie kraslíc žiakov zo ZŠ Važecká 11, Prešov a detí zo SMŠ Kolŷsočka v SNM-Múzeu rusínskej kutlúry v Prešove.

2. Vystúpenie ukrajinských, slovenských a rusínskych detí na Májových trhoch na Šváboch – pred PKO – Kultúrnym zariadením – Šváby s programom ku Dňu matiek + dva ateliéry či workshopy pre deti SMŠ Kolŷsočka v Kultúrnom zariadení Šváby. Ateliéry v PKO Šváby niesli názov – Hviezdna noc Vincenta van Gogha (workshopy viedla vedúca Kultúrneho zariadenia – PKO – Šváby – Mgr. Lýdia Šima Fidesová).

3. Deň matiek v SMŠ Kolŷsočka s pohostením pre rodičov a obe partnerské organizácie – ochutnávka slovenských, rusínskych a ukrajinských jedál.

Dňa 17. 5. 2023 sa uskutočnil Deň matiek v SMŠ Kolŷsočka pre slovenských a rusínskych rodičov a starých rodičov.

Dňa 18. 5. 2023 sa uskutočnil Deň matiek v SMŠ Kolŷsočka pre ukrajinských rodičov a starých rodičov. Vystupovali deti z oboch tried našej škôlky.

Zároveň Karpatská nadácia podporila inklúziu a kohéziu ukrajinských detí vo výchovnom procese v našej škôlke a nákup spoločenských hier a pedagogických pomôcok na jednotlivé pedagogické zamestnania v SMŠ Kolŷsočka:

I. hudobná a tanečná výchova, II. literárno-dramatická výchova, III. – jazyková výchova, IV. – výtvarná výchova, V. matematická výchova a učenie geometrickým formán VI. – hry na rozvíjanie motoriky a tvorivosti u detí v SMŠ Kolŷsočka, VII. – telesná výchova a detská gymnastika či detská jóga v triede a na dvore, VIII. výchova k chutiam a vôňam hostiteľskej krajiny, no i krajiny hostí, IX. hry na dvore a záhradné práce pre deti a spoznávanie stromov a rastlín v záhrade v SMŠ Kolŷsočka.

Karpatská nadácia a Unicef pre Európu a Centrálnu Áziu podporili taktiež občerstvenie na oba Dni matiek v našej škôlke.

FOTOGALÉRIA

Pozrite si výber fotografií z aktivít deti utečencov z Ukrajiny v Súkromnej materskej škole Kolŷsočka v Prešove.
Viac fotografií nájdete na našej Facebookej stránke OZ Kolysočka – Kolíska.