Publikácie »
Rusínske knihy

Ponuka kníh, ktoré sme pomohli vydať.

Všetko začalo našimi večernými školami rusínskeho jazyka pre deti a dospelých v roku 2013 a o rok neskôr prenesením výučby rusínskeho jazyka aj do materských škôl. Odrazu sme zistili, že učiteľky nemajú z čoho učiť. Preto sme vydali ako didaktickú pomôcku pre učiteľky rusínskeho jazyka a ich detičky v materských školách a na prvom stupni základných škôl našu prvú knihu: Rusínsky jazyk pre najmenších. Myslíme si, že doteraz táto kniha, vydaná v roku 2014, spĺňa všetky kritériá knihy pre modernú výučbu, v našom prípade materinského jazyka pre najmenších. Potom nám chýbal pracovný zošit k tejto knihe – pre samotné detičky, aby si doň mohli kresliť, hrať hry s učiteľkami, spievať naše pesničky, hovoriť vyčítanky, učiť sa rýmovať po rusínsky a tak sa nenápadne, tvorivo a hravo sa učiť od najmladších liet svoj materinský jazyk, v našom prípade rusínsky jazyk. Chceli sme však obohatiť literatúru aj pre učiteľky základných škôl,a tak sme začali vydávať krásnu literatúru pre rusínske deti, poéziu  i prózu. Minulého roku nás oslovila poézia doteraz nepublikovanej autorky, Danky Kapráľovej a vznikla z toho naša prvá

kniha pre dospelých, intímna lyrika. V roku 2018 v našej vydavateľskej činnosti nastalo viacero zvratov. Jedna z našich štatutárok, Hanka Servická, nemala vydaný spevník zo svojich najznámejších piesní, tak sme sa rozhodli spolupracovať na jeho vydaní. Zosnuvší manžel členky nášho OZ Kolysočka – Kolíska, Janky Ljubimovej – PhDr. Vladimíc Ljubimov, zanechal po sebe nesmierne bohatstvo v rukou napísaných hudobných sladbách – klasickej hudby, ale aj aranžmánov rusínskych, ukrajinských, ruských ľudových piesní. A tak sme v roku 2018 okrem lyriky vydali aj dve hudobné knihy. Budeme radi,ak naše knihy obohatia knižničný fond beletristickej a odbornej rusínskej literatúry – svojím obsahom, ale aj svojou formou (grafickým spracovaním, ilustráciami, krásnymi obálkami) a nájdu si mnohých vďačných čitateľov. Budeme radi, ak sa naše knihy budú čítať, používať, ak si ich ľudia budú dokonca kupovať, čím nás podporia v našej ďalšej vydavateľskej činnosti.

Ľuba Kráľová, predsedníčka a štatutárka OZ Kolysočka – Kolíska

Rusínske knihy

Марія Кундратова: Стишкы і пригоды з Біловежы

Mária Kundrátová: Básničky a príbehy z Beloveže

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 2023

Ak Vás názov knihy a autor oslovil, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

Юрко Харитун: Дякую, мамко! – 2-ге выданя книжкы дїтьского русиньского фолклору

Jurko Charitun: Ďakujem, mamka! – 2. vydanie knihy detského rusínskeho folklóru

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 2023

Ak Vás názov knihy a autor oslovil, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

Марія Шмайдова: Максовы новы чiжемкы

Mária Šmajdová: Maxove nové čižmičky

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 2022

Ak Vás názov knihy a autor oslovil, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

Іван Боднар: Стары рущаньскы пригоды

Ivan Bodnár: Staré príbehy z Ruského

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 2021

Ak Vás názov knihy a autor oslovil, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

Даньєла Капралёва: Зузанчины мудроты

Daniela Kapraľová: Zuzankine múdrosti

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 2021

Ak Vás názov knihy a autor oslovil, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

Йожко Быцько: Співанкы спід Білой горы II.

Jožko Bŷc´ko: Spivankŷ spid Biloj horŷ II.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 2021

Ak Vás názov knihy a autor oslovil, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

Marek Gaj, Kristína Varšová: Rusínsky jazyk pre najmenších: Pracovný zošit

1. vydanie: Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR. Program Kultúra národnostných menšín, 2015

2. vydanie: Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 2018

Ak Vás názov knihy a autor oslovil, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

Vladimír Ljubimov: Tam, kde Beskydy, Karpaty

Vydanie knihy bolo podporené mestom Prešov sumou 1200 EUR.

Ak Vás názov knihy a autor oslovil, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

OZ Kolysočka-Kolíska

Данієла Капралёва: Серна в нераю

Daniela Kapráľová: Srna v neraji

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 2018

Ak Vás názov knihy a autor oslovil, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

Миколай Ксеняк: Медвідята на прогулцї

Mikuláš Kseňák: Medvieďatá na prechádzke

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR, Kultúra národnostných menšín, 2016

OZ KOLYSOČKA – KOLÍSKA v Prešove vydalo publikáciu Medvieďatá na prechádzke. Knižka obsahuje rozprávky, básničky, divadelné rozprávky. Knižka je krásne ilustrovaná, milá pre dnešné deti.

Ak Vás názov knihy a autor oslovil, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

OZ Kolysočka-Kolíska

Юрко Харитун: Нашы співаночкы, як дївчат віночкы

Jurko Charitun: Naše pesničky, sťa dievčat venčeky

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 2018

Маю ту честь ппредставити Вам книжку Юрка Харитуна – Нашы співаночкы, як дївчат віночкы, котру сьме выдали в 2018. рoцї. Барз ся тїшу, же ся нам зась подарилo выдати прекрасну книжку нашой народной, теперь жартовной словесности і музичного фолклору зозбераного паном Юрком Харитуном од Стриговця аж по Остурню ці русиньску Завадку в окресі Ґелніця. По книжцї дїтьского словесного фолклору зозбераного паном Юрком Харитуном і ёго мамков в стариньскій долинї сниньского окресу и выданoгo в 2017. рoцї в книжцї Дякую, мамко!, была теперь ёго зберательска робота терітoриалнo овелё ширша і тїшу ся, же в нашій Колысочцї можеме выдати далшу ёго книжку – про Вас, про вшыткых а главнї про учітелькы вечернїх школ – як помічник про їх дідактічну і педаґоґічну роботу. Дякую Евцї Ілковічовій за прекрасны ілустрації ку нашій новій книжцї.

Ak Vás názov knihy a autor oslovil, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

Iвета Мелнічакова: З приповідкы світ

Iveta Melničaková: Svet rozprávkový

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR
Program Kultúra národnostných menšín, 2015

Ak Vás názov knihy a autor oslovil, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

OZ Kolysočka-Kolíska

Гелена Ґіцова – Міцовчінова: Школярик

Helena Gicová – Micovčinová: Žiačik

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR
Program Kultúra národnostných menšín, 2015

Ak Vás názov knihy a autor oslovil, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

OZ Kolysočka-Kolíska

Крістіна Варшова, Марек Ґай, Ян Гриб, Марія Ясикова: Русиньскый язык про найменшых

Kristína Varšová, Marek Gaj, Ján Hríb, Mária Jasiková: Rusínsky jazyk pre najmenších

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR
Program Kultúra národnostných menšín 2014

Občianske združenie Kolysočka – Kolíska, v Prešove, vydáva v roku 2014 prvú publikáciu svojho druhu – rusínsky jazyk pre potreby výučby v materských školách, ale aj v prvých ročníkoch základných škôl, ale aj pre oboznamovanie so slovnou zásobou rusínskeho jazyka v domácom prostredí pre deti predškolského i raného školského veku. Kniha je rozdelená na štyri časti, ktoré kopírujú štyri ročné obdobia. K štyrom ročným obdobiam sa v každej časti viažu adekvátne témy, ktorých je v knihe 23. V každej z nich je uvedená slovná zásoba k téme, ale aj detské veršovanky: básničky adekvátne veku i téme, hádanky, vyčítanky, úlohy pre deti – slovné i maľované, ako i piesne, hry, rozprávky či poučné príbehy pre deti. Kniha má bohatú prílohu – pohybovú realizáciu detských veršov a množstvo detských hádaniek.

Ak Vás názov knihy a autor oslovil, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

OZ Kolysočka-Kolíska

Юрко Харитун: Дякую, мамкo!

Jurko Charitun: Ďakujem, mamka!

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR
Program Kultúra národnostných menšín, 2017

Ak Vás názov knihy a autor oslovil, môžete si ju objednať cez kontaktný email [email protected]

Máte otázky? návrhy?
Kontaktujte nás.

Centrála:
Oz Kolysočka-Kolíska
Solivarská 70
08005 Prešov, Solivar
Kontatná osoba: Ľuba Kráľová

Naši partneri