Publikácie »
Blog

V tejto sekcii si môžete prečítať názory a postrehy členov nášho občianskeho združenia nie len na aktuálne témy.

OZ Kolysočka-Kolíska

Rusíni na Slovensku v transformačných procesoch po roku 1989

Špecifické problémy jazykovej a národnej sebareflexie ÚVOD Za najvážnejší problém Rusínov na Slovensku považujeme ich silnú asimiláciu s majoritným národom, preto sa v článku zamýšľame nad príčinami postupujúcej asimilácie Rusínov na Slovensku s majoritnou slovenskou populáciou od druhej polovice 20. storočia a neochotou zmeniť tento neblahý trend smerujúci k zániku Rusínov na Slovensku ako samostatnej národnostnej menšiny. Analyzujeme preto údaje…

Čítať článok

Русины, яку маєме народность і якый є наш материнськый язык?

…Руськы Пекляны, Руська Кайня…. Руська Нова Вес, де днесь уже нихто не бісїдує по русиньскы, або бывшый Руськый Крючов, днесь вже лем Крючов, бо недавно там староста зорґанізовав референдум, на основі котрого жытелї Крючова выпустили із назвы свого села адъєктівум Руськый, бо вни не суть подля старосты Русе / Росіяне од Москвы. Яке основне недорозумлїня…

Čítať článok

Kto sú Rusíni?

Rusíni / Русины – Rusnáci / Руснаци – Karpatoruse / Карпаторусе – rus´kŷ ľude / руськы люде – našŷ ľude / нашы люде – ľude, kotrŷ bisidujuť po našomu / люде, котры бісїдують по нашому – ľude rus´koj virŷ (grekokatolyc´koj abo pravoslavnoj) / люде руськой віры (ґрекокатолицькой або православной) Rusíni, spočiatku cudzí etnonym pre jeden…

Čítať článok