Інклузія гров про дїти біженцїв з Україны в Сукромній матерьскій школї (СМШ) Колысочка в Пряшові

Inclusion through play for children of refugees from Ukraine at the Kolŷsočka Private Kindergarten in Prešov

#ДОВЄДНАПРОДЇТИ

Наша матерьска школа была в роцї 2023 частёв проєкта Інклузія гров про дїти біженцїв з Україны в Сукромній матерьскій школї (СМШ) Колысочка в Пряшові / Inclusion through play for children of refugees from Ukraine at the Kolŷsočka Private Kindergarten in Prešov, ktorý realizovala spolu s Karpatskou nadáciou a UNICEF Europe & Central Asia.

OZ Kolysočka-Kolíska Materská škola Prešov
OZ Kolysočka-Kolíska Materská škola Prešov

Вшыткы подїї были назначены про вшыткы дїтём СМШ Колысочка, то значіть, про україньскы, словацькы і русиньскы дїти. Нашыма двома партнерьскыма орґанізаціями в тім проєктї были Основна школа Важецька 11, Пряшів і Културне заряджіня – ПКО, Швабы, Пряшів.

 

ГЛАВНЫ АКТІВІТЫ В ПРОЄКТЇ

  1. Нетрадічне украшїня крашанокшколярїв із ОШ Важецька 11, Ппряшів і дїтей із СМШ Колысчоак в СНМ – Музею русиньской културы в Пряшові.
  2. Выступлїня україньскых, словацькых і русиньскых дїтей на Маёвых торгох на Швабох– перед ПКО – Културным заряджінём Швабы з проґрамом ід Дню матерей + два ательєры про дїти СМШ Колысочка в Културнім заряджіню Швабы. Ательєры в ПКО Швабы мали назву – Звіздна ніч Вінцента ван Ґоґа(ательєры вела ведуча Културного заряджіня ПКО Швабы Мґр. Лідія Шіма Фідесова).
  3. День матерей в СМШ Колысочказ погощінём про родічів і обидві партнерьскы орґанізації – смакованя словацькых, русиньскых і україньскых їдел.

Дня 17. 5. 2023 ся одбыв День матерей в СМШ Колысочка про словацькых і русиньскых родічів і старых родічів.

Дня 18. 5. 2023 ся одбыв День матерей в СМШ Колысочка про україньскых родічів і старых родічів. Выступляли дїти з обидвох клас нашой школкы.

В тім самім часї Карпатьска фундація підпорила інклузію і когезію україньскых дїтей в выховнім процесї в нашій школцї і куплїня сполоченськых гер і педаґоґічных помічників на окремы педаґоґічны заместнаня в СМШ Колсыочка:

  1. музична і танечна выхова, II. літерарно-драматічна выхова, III. языкова выхова, IV. вытварна выхова, V. математіцька выхова і учіня ґеометрічным формам VI. гры на розвиваня дрїбной моторікы і творчости у дїтей СМШ Колысочкєа, VII. тїлесна выхова і дїтьска ґімнастіка ці дїтьска ёґа в класї і на дворї, VIII. выхова ід смакім і пахім гостительской країны, но і країны гостей, IX. гры на дворї і заградны роботы про дїти і спознаваня стромів і ростлин в загородї СМШ Колысочка.

Карпатьска фундація і УНІЦЕФ про Европу і Централну Азію підпорили тыж обчерствлїня на обыидва Днї матерей в нашій школцї.

ФОТОҐАЛЕРІЯ

Pozrite si výber fotografií z aktivít deti utečencov z Ukrajiny v Súkromnej materskej škole Kolŷsočka v Prešove.
Viac fotografií nájdete na našej Facebookej stránke OZ Kolysočka – Kolíska.