OЗ Колысочка-Kolíska

Oбчаньске здружіня, котре орґанізує вечернї школы літературного русиньского языка про дїти і дорослых.

Взник ОЗ і розвой школ

OЗ Колысочка – Kolíska было зареґістроване 11. 1. 2013 на Міністерстві внутреннїх справ СР. В 2013-ім роцї здобыло проєкт з Уряду влады СР, з проґраму Култура народностных меншын на основаня вечернїх школ літературного русиньскго языка про дїти і дорослых. В роцї 2013 было отворено сім такых школ: в Снинї, Пчолинім, Свіднику, Шарішскім Щавнику, Камюнцї, Вілшавіцї і в Пряшові. В роцї 2014 ся кількость вечернїх школ звышыла на 22, в роцї 2015 нa 35, нo тото чісло было в історії вечернїх школ літературного русиньскго языка про дїти і дорослых найвысше, одвтогды все падать, нa 25 в роцї 2019 і 23 в 2021-ім роцї.

Основательками OЗ Колысочка – Kolíska суть Люба Кралёва (штатутарька) і Анна Сервіцка (подпредседкыня). Жены з одлишныма скушеностями, котры конають в одлишных професіоналных областях. Споюює їх любов ід русиньскым традіціям і звыком, но і ку дїтём, молодым людём і ід русиньскому языку.

Сімбол колыскы

Колыска є сімболом зроду жывота ці навернутя ід автохтонным народным корїнём. Єдночасно є сімболом обернутя ід наймолодшій ґенерації. Подстатов дїятелности ОЗ Колысочка – Kolíska є етнічна і языкова ревіталізація русиньской народностной меншыны як выміраючого народа Европы. ОЗ Колысочка – Kolíska ся снажыть підпорёвати выміраючу русиньску народностну меншыну на теріторії Словакії в тім духу, жебы єй членове чули гордость на русиньскый язык і жебы ся у них вытваряло позітівне желаня перенести тото чутя на наслїдуючі ґенерації.

Цїлї ОЗ Колысочка – Kolíska

В колысцї ся людьскый жывот зачінать, в ОЗ Колысочка – Kolíska ся будеме снажыти обродити жывот русиньского народа як старого европского народа навернутём ку желаню приїмати освіту в своїм материньскім языку.

Тот главный цїль будеме наповнёвати наслїдуючіма частковыма цїлями:

1

Ревіталізація русиньского языка, а тым і народа, котрый є носителём того языка на теріторії СР.

2

Eтнічна і языкова ревіталізація є реалізовательна і ОЗ Колыысочка – Kolíska ся буде максімално снажыти, жебы ся в Словакії зачала реалізовати по одношіню ку русиньскому языку і народу політіка, котра уможнить етнічну і языкову ревіталізацію.

3

Заставити асімілацію русиньской народностной меншыны з маёрітным словацькым народом, як і языковый посун ід языку векшынового народа.

4

Вечернїма школами літературного русиньского языка хочеме доцїлити тренд, жебы ся дїти родічів з русиньскыма корїнями зачали поступно приголошовати на основных і середнїх школах наперед на кружок русиньского языка і нескорї собі выберали русиньскый язык як неповинный предмет або докінця як першый материнськый язык в ряднім навчалнім процесї.

5

Цїлём проєкта основаня вечернїх школ русиньского языка буде і впливати на тенденцію отворяти класы, ба докінця школы з русиньскым  навчалным языком як языком першым, то значіть, материньскым, там, де Русины жыють концентровано, а то в окресом Меджілабірцї, Снина, Свідник, Стара Любовня, Стропків, Бардїёв, но в припадї інтереса і в Пряшові або Братїславі.

6

Перепоїня дїятельности Русинів на северовыходї Словакї із дїтельностёв Лемків і Бойків на теріторії Польші і Україны.

7

Надвязованя контактів з Русинами, котры жыють на теріторії і іншых країн Европы.

8

На сторінцї rusinskyjazyk.sk a фейсбуковскій сторінцї OЗ Колысочка – Kolíska правіделно інформовати словацьку громаду о своїй дїтельности і дїятелности дружобных орґанізацій.

9

Орґанізованя вечернїх школ літературного русиньского языка патрить ід домінантным дїтельностям OЗ Колысочка – Kolíska, но поступно буде уступлёвати, бо вечернї школы русиньского языка были од зачатку лем дочасным рїшінём намісто заведжіня рядного навчаня русиньского языка в матерьскых, основных і середнїх школах на северовыходї Словакії.

Харітатівны і вольночасовы актівіты

Наша мотівація посилнити русиньскый народ як єднотный орґанізм гордый на свою ідентіту нас часто мотівує ід харітатівным актівітам. Ту Вам представлюєме курту репортаж ТВ Земплін о тім, як OЗ Колысочка-Kolíska помогла 10-членній родинї Поповічовых з Павловець нaд Угом.

OЗ Колысочка-Kolíska є актівне і в здобываню верейных ґрантів. Прикладом їх хоснованя были і штири рочникы тыжденного дїтьского табора або вытварно-фотоґрафічного ательєру про талентованы дїти Як їшла крашанка на вандровку в сниньскім Каштелю. Про талентованы словацькы, русиньскы і ромскы дїти сьме тот ательєр орґанізовали довєдна із Каштелём Снина і з ёго кураторков Даньєлов Капралёвов, котра го выдумала – oд року 2014 дo року 2018.

МАЄТЕ ВОПРОСЫ? ПРОПОЗІЦІЇ?
КОНТАКТУЙТЕ НАС.

Centrála:
Oz Kolysočka-Kolíska
Solivarská 70
08005 Prešov, Solivar
Kontatná osoba: Ľuba Kráľová

Naši partneri