NEZISKOVÁ VÝUČBA


Žiaci v našich školách sa učia krásny rusínsky jazyk v priateľskom, dobrovoľníckom prostredí neziskového občianskeho združenia. Pridajte sa aj vy.

Večerné školy spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých sú organizované pre žiakov všetkých vekových kategórií a národností – výučba je zadarmo a vítaný je každý. Finančné náklady sú hradené z verejných projektov a príspevkov vyzbieraných cez túto stránku, za vynaložený čas a energiu možno ďakovať dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom s vášňou pre rusínsky jazyk. Organizáciou zastrešujúcou a zakladajúcou školy rusínskeho jazyka je OZ Kolysočka-Kolíska.

Ani najlepšie zákony a menšine naklonená politika nemôžu byť úspešné tam, kde chýba dostatok vôle pretrvať ako svojbytný etnický celok, hovoriaci vlastnou rečou”, podčiarkuje našu koncepciu a vášeň pre rusínsky jazyk spoluzakladateľka PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.

ZOZNAM ŠKÔL


 

Archív a fotogaléria – Večerné školy rusínskeho jazyka 2013


Zakladateľky Večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých spája láska k tradíciám, zvykom, deťom, mladým ľuďom a rodnému jazyku. Po získaní vládneho projektu sa nám pre rusínsky jazyk podarilo založiť sedem škôl.

Rusinsky jazyk Kamienka Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ v Kamienke, okres Stará Ľubovňa, 065 32 Kamienka 113

rusinsky jazyk Olsavica Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na obecnom úrade v Oľšavici, 05373 Oľšavica 21


rusinsky jazyk Pcoline Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ s MŠ v Pčolinom, 067 35 Pčoliné


Rusinsky jazyk Presov Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých v sídle OZ KOLYSOČKA – KOLÍSKA, Solivarská 70, 080 05 Prešov

rusinsky jazyk Snina rusinsky jazyk Snina


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Študentská 1446/9, 069 01 Snina


rusinsky jazyk Svidnik Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník


Rusinsky jazyk Sarissky Stiavnikrusinsky jazyk Sarissky Stiavnik


Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých na ZŠ v Šarišskom  Štiavniku, 09042 Šarišský Štiavnik 29


Adresy a učiteľky – Večerné školy 2014-15


Iniciatíva má výbornú odozvu a pre rok 2014 organizujeme 22 škôl s 27 triedami. Učí 24 učiteliek. Pod jednotlivými názvami miest nájdete informácie adresách a učiteľkách pre druhý polrok roku 2014.

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ Gerlachov 5, 086 04 Kružlov, tel. kontakt: 054/4795102

 • Učiteľka: Mgr. Mária Štraussová, riaditeľka školy
Večerná škola rusínskeho jazyka v sídle OZ molody Rusyne, Hálova 16, 851 01 Bratislava, mestská časť Petržalka

 • Učiteľka: Mgr. Petra Semancová
 • Utorok, 17:00 – 18:00
Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ulica Třebíčska 13, 066 01 Humenné, č. telefónu: 057 7762663

Dve triedy:

 • Učiteľka: Gabriela Rebejová
 • Učiteľka: Helena Sisková
Večerná škola rusínskeho jazyka v zasadačke Obecného úradu v Oľšavici, 053 73 Oľšavica 21

 • Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., spoluzakladateľka a štatutárka Večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých
Rusinsky jazyk Oľšavica Rusinsky jazyk Oľšavica
Večerná škola rusínskeho jazyka na Základnej škole s vyučovacím jazykom rusínskym –  на Основній школї Чабины, 067 02 Čabiny 131

 • Učiteľka: Mgr. Mária Jasíková, riaditeľka školy

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ, ul. Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

 • Učiteľka: Mgr. Iveta Melničeková

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ Michala Sopiru, 067 01 Radvaň nad Laborcom 278,

 • Učiteľ: Mgr. Marek Gaj, metodik rusínskeho jazyka
Rusinsky jazyk Radvan nad Laborcom
Večerná škola rusínskeho jazyka v sídle OZ Kolysočka – Kolíska, Solivarská 70, 080 05 Prešov

 • Učiteľka: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., štatutárka OZ Kolysočka-Kolíska
Rusinsky jazyk Presov
Večerná škola rusínskeho jazyka Bajerovce, 082 73 Bajerovce 5

 • Učiteľka: Mgr. Mária Sekeráková
Rusínsky jazyk Bajerovce
Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ v Kalnej Roztoke 169, 067 72 Kalná Roztoka, tel.: 057/7696130, [email protected]

Dve triedy:

 • Učiteľka: PaedDr. Marcela Ruňaninová
 • Učiteľka: Mgr. Mariana Runčáková

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ v Klenovej, 067 72 Klenová 111

 • Učiteľka: Mgr. Emília Štofíková

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ, 067 35 Pčoliné 113, tel.: 057/7695102

 • Učiteľka: Mgr. Vlasta Morochovičová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ, ul. Študentská 1446/9, 069 01 Snina

 • Učiteľka: Mgr. Kristína Krupová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ P.O. Hviezdoslava v Snine, ul. Hviezdoslavova 985/20, 069 01 Snina

 • Učiteľka: Mgr. Ľubica Belková

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ul. Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina

 • Učiteľka: Mgr. Kristína Varšová

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ, ul. Budovateľská 2205, 069 01 Snina

Dve triedy:

 • Učiteľka: Svetlana Lučkaničová – menšie deti
 • Učiteľka: Svetlana Lučkaničová – predškoláci

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ, 067 67 Ulič 137

 • Učiteľka: PaedDr. Jana Kočanová, riaditeľka školy
 • Piatok, 12.00 – 13.00 hod
Rusínsky jazyk Pčoliné Rusínsky jazyk Snina Škola rusínskeho jazyka Ulič Výučba rusínskeho jazyka Ulič
Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ s MŠ v Kamienke, 067 83 Kamienka 113, tel.: 052/ 4283521.

 • Učiteľka: Ing. Viera Krajňáková
Rusínsky jazyk Stará Ľubovňa
Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku, ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník

2 triedy na I. a II. stupni:

 • Učiteľka: Bc. Mária Gocová
 • Učiteľka: Bc. Mária Gocová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku,  ul. 8. mája 640/39, 089 01 Svidník

2 triedy:

 • Učiteľka: Ľudmila Vencuriková
 • Učiteľka: Jana Kosárová

Večerná škola rusínskeho jazyka na ZŠ vo Svidníku, ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník

 • Učiteľka: Lenka Fejková

Večerná škola rusínskeho jazyka na MŠ Stročín 86, 089 01 Stročín

 • Učiteľka: Mgr. Monika Sakarová
Rusínsky jazyk Svidník Rusínsky jazyk Svidník

PRIHLÁSTE SAPODPORTE VÝUČBU


Vaša priama podpora nám pomôže rozšíririť výučbu rusínskeho jazyka do viacerých obcí, ako aj zaistiť pravidelnosť a kvalitu výučby v školách už zabehaných.

Večerné školy spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých sú neziskovou iniciatívou. Náklady sú vynakladané na mzdy učiteľov, školiteľov, a učebné pomôcky. Organizátori pracujú ako dobrovoľníci s láskou pre krásny rusínsky jazyk a účtované organizačné náklady sú mizivé. Súčasné náklady sú hradené z vlastných zdrojov organizátorov a verejných grantov.

Ak by ste rusínsky jazyk radi podporili aj inak ako finančne, kontaktujte nás. V súčasnosti hľadáme dobrovoľníkov pre nasledujúce úlohy:

 • správa webu (WordPress)
 • správa hostingu
 • tvorba blogov
 • správa stránky na Facebooku
 • foto
4 zakladateľky, 7 večerných škôl, 102 žiakov rusínskeho jazyka
Rok 2013
Zatiaľ 24 učiteliek, 22 večerných škôl, 27 tried, asi 400 žiakov
Rok 2014
Ďalšiemu rozvoju môžte pomôcť
Roky 2015, 2016, 2017, ...

Povedzte o školách rusínskeho jazyka vaším známym

Podporte rusínsky jazyka a pomôžte nám tak obrodiť život rusínskeho národa navrátením k vzdelávaniu sa vo svojej krásnej rodnej reči.
 • Ak nechcete, aby Vaše meno a výška daru bola zverejnená, napíšte nám poznámku do správy pre príjemcu.
 • Ak chcete podporiť konkrétnu školu, napíšte nám poznámku do správy pre príjemcu.
 • Výšku darov ako i spôsob ich využitia pre rusínsky jazyk tu budeme pravidelne publikovať.

KARTOU

*online platobnú bránu plánujeme spustiť v blízkej budúcnosti


PREVODOM

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu 1197317005 /1111

IBAN SK9111110000001197317005

SWIFT/BIC UNCRSKBX


OZ KOLYSOČKA-KOLÍSKA


OZ Kolysocka Koliska icon
Občianske združenie zastrešujúce Večerné školy spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých

logo OZ Kolysocka-Koliska

Ciele OZ Kolysočka-Kolíska

V kolíske sa ľudský život začína, v OZ Kolysočka-Kolíska sa pokúsime obrodiť život rusínskeho národa ako starého európskeho národa navrátením k ochote vzdelávať sa vo svojom rodnom jazyku.

Tento hlavný cieľ budeme napĺňať nasledovnými čiastkovými cieľmi:

1 Ciele skol rusinskeho jazyka Revitalizácia rusínskeho jazyka a tým aj národa, ktorý je nositeľom tohto jazyka na území SR.

Ciele skol rusinskeho jazyka Etnická a jazyková revitalizácia je realizovateľná a OZ Kolysočka-Kolíska vynaloží maximálne úsilie na to, aby sa na Slovensku začala uskutočňovať voči uvedenému jazyku i národu politika umožňujúca etnickú a jazykovú revitalizáciu.

Ciele skol rusinskeho jazyka  Zastavenie asimilácie rusínskej národnostnej menšiny s majoritným slovenským národom, ako i jazykového posunu k jazyku väčšinového národa.

Ciele skol rusinskeho jazyka Večernými školami spisovného rusínskeho jazyka chceme docieliť trend, aby sa deti rodičov s rusínskymi koreňmi začali postupe prihlasovať na základných i stredných školách najprv na krúžok rusínskeho jazyka a neskôr si vyberať rusínsky jazyk ako nepovinný jazyk či nebodaj prvý jazyk.

Ciele skol rusinskeho jazyka Cieľom projektu zakladania večerných škôl rusínskeho jazyka bude i ovplyvnenie tendencie otvárať triedy, ba dokonca školy s rusínskym vyučovacím jazykom ako jazykom prvým, t.j. materinským, tam, kde Rusíni žijú koncentrovane, a to v okresoch Medzilaborce, Snina, Svidník, Stará Ľubovňa, Stropkov, Bardejov a v Bratislave.

Ciele skol rusinskeho jazyka Postupne chceme rozširovať činnosť združenia na revitalizáciu i ostatných vymierajúcich jazykov na území Slovenska, zvlášť východného Slovenska, napríklad sotáckeho nárečia v Snine a jej okolí, ale aj goralského jazyka na severe Slovenska.

Ciele skol rusinskeho jazyka Prepojenie činnosti Rusínov na SV Slovenska s činnosťou Lemkov a Bojkov na území Poľska a Ukrajiny.

Ciele skol rusinskeho jazyka Nadväzovanie kontaktov s Rusínmi žijúcimi na území iných krajín Európy.

Ciele skol rusinskeho jazyka Na stránke rusinskyjazyk.sk a facebookovej stránke OZ Kolysočka-Kolíska pravidelne informovať slovenskú verejnosť o svojej činnosti i činnosti spriatelených organizácií.

10 Ciele skol rusinskeho jazyka Organizovanie večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka patrí k dominantným činnostiam OZ Kolysočka-Kolíska. Postupne pridávať organizovanie večerných škôl goralského jazyka i iných vymierajúcich jazykov národnostných menšín na Slovensku (mantácky, …), ale i vymierajúcich nárečí slovenských (sotácky, …).

Vznik OZ a rozvoj škôl

OZ Kolysočka-Kolíska bolo zaregistrované 11. 1. 2013 na MV SR. V roku 2013 získalo projekt z Úradu vlády SR na založenie Večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých. V roku 2013 ich založilo sedem, v Snine, Pčolinom, Svidníku, Šarišskom Štiavniku, Kamienke, Oľšavici a v Prešove. V roku 2014 sa počet škôl radostne rozrástol na 22, a stále sa mení.

Zakladateľkami  OZ kolysočka-Kolíska sú Ľuba Kráľová (štatutárka), Anna Servická a  Otília Ferenčíková (všetk tri sú členky výkonného výboru) a Zuzana Konkoľová (revízorka OZ) – dve Rusínky a dve Slovenky.  Ženy  s rôznorodými skúsenosťami pôsobiace v rôznych profesionálnych oblastiach. Všetky ich spája láska pre tradíce, zvyky, deti, mladých ľudí a rusínsky jazyk.

Symbol kolísky

Symbol OZ Kolysočka-Kolíska

Kolíska je symbol zrodu života či návratu k pôvodným národným koreňom. Zároveň symbol obratu k najmladšej generácii. Podstatou činnosti OZ Kolysočka-Kolíska bude etnická a jazyková revitalizácia rusínskej národnostnej menšiny ako vymierajúceho národa Európy. OZ Kolysočka-Kolíska bude podporovať vymierajúcu rusínsku národnostnú menšinu na území SR v tom duchu, aby jej príslušníci pociťovali hrdosť na rusínsky jazyk a aby sa u nich vytváralo pozitívne prianie preniesť ju na nasledujúce generácie.

Charitatívne a voľnočasové aktivity

 • Charitatívna OZ Kolysočka-Kolíska
 • Ako išla kraslica na vandrovku Snina

Naša motivácia posilniť rusínsky národ ako jednotný celok hrdý na svoju identitu nás často motivuje k charitatívnym aktivitám. Ak viete o niekom, kto potrebuje pomoc rusínskej komunity, napíšte nám, alebo, ešte lepšie, oslovte nás cez stránku OZ Kolysočka-Kolíska na Facebooku. Tu vám ponúkame krátku reportáž TV Zemplín o tom, ako OZ Kolysočka-Kolíska pomohla 10-člennej rodina Popovičových z Pavloviec nad Uhom.

OZ Kolysočka-Kolíska je veľmi aktívne v získavaní verejných grantov. Príkladom ich využitia je tábor a dielňa Ako išla kraslica na vandrovku, ktorú sme pre deti zorganizovali v sniskom kaštieli v júli 2014.


METODICKÉ SEMINÁRE


 • Metodicky seminar Svidnik
 • Metodicky seminar Gerlachov
 • Metodicky seminar Cabiny
 • Metodicky seminar Medzilaborce
 • Radvaň nad Laborcom
 • Izba regionálnej výchovy Radvaň

OZ Kolysočka-Kolíska organizuje pravidelné metodické semináre pre učiteľov rusínskeho jazyka. Zaúčame učiteľov existujúcich škôl rusínskeho jazyka, ako i učiteľov nových škôl pred otvorením. Pre záujem o účasť alebo návrhy nás kedykoľvek kontaktuje.

Učiteľky pre prvých sedem škôl sme začali školiť v septembri a októbri  2013. Semináre boli dôležité preto, lebo ani jedna učiteľka z večerných škôl v roku 2013 nebola absolventkou rusínskeho jazyka. Všetky sú Rusínky a učiteľky, hlavne odboru 1 – 4. Vedia deti naučiť písať,  či už latinku alebo azbuku, keďže metodika učenia písania je tá istá. Niektoré maturovali z ukrajinčiny, alebo absolvovali na vysokej škole odbor ukrajinčina alebo ruština. Boli to výborné predpoklady na rýchle zvládnutie spôsobu učenia základov rusínčiny, v prvom rade zvládnutia žiakmi písania i čítania azbuky v tlačenej i písanej podobe.

Obsahom seminárov o rusínskom jazyku bola metodika a didaktika učenia  ruísnkeho jazyka, ooboznamovanie sa s autormi učebníc a predstavenie samotných učebníc rusínskeho jazyka, od šlabikára po čítanky a pracovné zošity od prvého ročníka po deviaty.

PARTNERI

BrankoRusínsky jazyk