Aktivity OZ Kolŷsočka-Kolíska

Rusínska škôlka

1.9.2021 sme otvorili prvú rusínsku materskú školu v Prešove.
Prihláste k nám svoje deti, ak ste Rusíni a chcete, aby Vaše deti s nami
hovorili po rusínsky.

Večerné školy Rusínskeho jazyka

Večerná škola spisovného rusínskeho jazyka pre deti a dospelých
vo viacerých obciach a mestách na severovýchodnom Slovensku.

Publikačná činnosť

Všetko začalo našimi večernými školami rusínskeho jazyka pre deti
a dospelých v roku 2013, hlavne na základných školách, a o rok neskôr prenesením výučby rusínskeho jazyka aj do materských škôl.

OZ Kolŷsočka-Kolíska

V kolíske sa ľudský život začína, v OZ Kolŷsočka-Kolíska sa pokúsime
obrodiť život rusínskeho národa ako starého európskeho národa navrátením
k ochote vzdelávať sa vo svojom rodnom jazyku.

MÁTE OTÁZKY? NÁVRHY?
KONTAKTUJTE NÁS.

Naši partneri