Rusíni na Slovensku v transformačných procesoch po roku 1989

Špecifické problémy jazykovej a národnej sebareflexie ÚVOD Za najvážnejší problém Rusínov na Slovensku považujeme ich silnú asimiláciu s majoritným národom, preto sa v článku zamýšľame nad príčinami postupujúcej asimilácie Rusínov na Slovensku s majoritnou slovenskou populáciou od druhej polovice 20. storočia a neochotou zmeniť tento neblahý trend smerujúci k zániku Rusínov na Slovensku ako samostatnej národnostnej menšiny. Analyzujeme preto údaje…